To gutter sitter i en eng under solnedgang. De holder rundt hverandre og ser utover.
To gutter sitter i en eng under solnedgang. De holder rundt hverandre og ser utover.

Close

Aldersgrense er 12
Aldersgrensen er 12 år
En gutt med rød hettegenser står med ryggen til kameraet. En blond gutt med hvit genser klemmer den andre gutten og ser i kameraet med grønne øyne. Filmens tittel står midt på plakaten i store hvite bokstaver.
En gutt med rød hettegenser står med ryggen til kameraet. En blond gutt med hvit genser klemmer den andre gutten og ser i kameraet med grønne øyne. Filmens tittel står midt på plakaten i store hvite bokstaver.

Film

Forfatter:

Close handler om å miste noen, og om å finne seg selv. Filmen vant en av hovedprisene under filmfestivalen i Cannes i 2022 – Grand Prix.

Léo og Remi er bestevenner, men når de starter på ungdomsskolen sklir de fort fra hverandre. Léo er mer opptatt av å passe inn og få nye venner, mens Remi ønsker å beholde det som var og sliter med å tilpasse seg den nye hverdagen.

Viktig merknad

Grunnet filmens tematikk anbefales det at man lager et opplegg rundt filmen, for eksempel ved å invitere helsesykepleier til å være til stede etter visningen, for å være med på samtalene som kan oppstå i forbindelse med at elevene skal løse disse oppgavene.

Filmen tar opp temaer som utenforskap, mobbing og selvmord på en måte som kan være utfordrende for enkelte å se. Læreren oppfordres til å forberede elevene på dette i forkant av filmen.

Nederst i dette filmstudiearket finnes det en liste over steder elevene kan kontakte, dersom de ønsker å snakke med noen anonymt rundt noen av temaene filmen tar for seg, eller andre ting.

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene fransk, samfunnsfag, mat og helse, helse- og oppvekstfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Publisert
En kvinne og to gutter ligger på en eng. De smiler og ler.
En gutt med rød hettegenser står med ryggen til kameraet. En blond gutt med hvit genser klemmer den andre gutten og ser i kameraet med grønne øyne. Filmens tittel står midt på plakaten i store hvite bokstaver.