I en kinosal under visning av en animasjonsfilm.
I en kinosal under visning av en animasjonsfilm.

Filmrommet skolekino

En ny formidlingstjeneste for skolekinofilmer. 

Om tjenesten

Filmrommet skolekino er en ny og gratis formidlingstjeneste rettet mot skoler og lærere som bruker film i undervisningen. Tjenesten inneholder filmpresentasjoner og oppgaver til filmer som vises på kino, for elever på alle klassetrinn. Norgesfilm AS har utviklet tjenesten etter initiativ og bestilling fra Norsk filminstitutt (NFI).

Eldre filmstudieark

Filmrommet Skolekino erstatter den tidligere tjenesten skolekino.no som var driftet av Filmweb. Enkelte tidligere opplegg, såkalte «Filmstudieark», vil bli revidert og fortløpende tilgjengeliggjort i denne tjenesten.

Kontakt Norsk filminstitutt dersom du har spørsmål om filmstudieark.

Skolekino-redaksjonen

Norgesfilm har det redaksjonelle ansvaret for Filmrommet skolekino. Tjenesten drives i nært redaksjonelt samarbeid med Norsk filminstitutt.

Videre er det satt ned et utvalg med representanter fra kinobransjen som bistår redaksjonelt i utvelgelsen av innhold til tjenesten. Utvalget består av Norske Filmdistributørers forening, Film & Kino og Virke Produsentforening.  

Kontakt oss

Spørsmål eller innspill som gjelder utvikling av undervisningsopplegg eller den tekniske plattformen? Kontakt Norgesfilm. 

Kontaktinfo: skolekino@norgesfilm.no / Telefon: +47 3812 4100

 

Spørsmål rundt tjenestens bakgrunn, formål eller om eldre filmstudieark? Kontakt Norsk Filminstitutt (NFI).

Kontaktinfo: skolekino@nfi.no/ Telefon: +47 2247 4500

 

 

Publisert 18.12.2023