Halvtotal av fire barn som står i en snødekket skog. De er ikledd vinterklær fra gamledager. De snur seg over skulderen og ser sjokkerte ut. Foto.
Halvtotal av fire barn som står i en snødekket skog. De er ikledd vinterklær fra gamledager. De snur seg over skulderen og ser sjokkerte ut. Foto.

Karakterene i filmen Flukten over grensen

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Bli bedre kjent med hovedkarakterene i filmen Flukten over grensen.

  1. Beskriv Gerda. Hva er hennes sterke og svake sider? Snakk sammen i klassen.
  2. Beskriv Otto. Hva er hans sterke og svake sider? Snakk sammen i klassen.
  3. På hvilke ulike måter er søsknene Gerda og Otto like og ulike?
  4. Når Gerda, Otto, Daniel og Sara forsøker å nå Sverige, får de hjelp av mange ulike mennesker. Samarbeid i klassen om en liste over hvem alle disse er, og på hvilke måter de bidrar til at barna kommer seg over grensa. Hadde fluktforsøket vært mulig å gjennomføre uten noen av disse?
  5. Foreldrene til Gerda og Otto har, med fare for eget liv, holdt to jødebarn skjult i kjelleren sin. Hvorfor tror du at de valgte å gjøre dette, til tross for at de visste at de risikerte å bli fengslet og drept?
  6. Tenk deg at du er Daniel eller Sara, mens de gjemmer seg i kjelleren. Hva ville du ha savnet mest? Skriv ned tre stikkord, og sammenlign disse med andre i klassen.
  7. Når barna legger ut på flukt, gir Daniel flere ganger uttrykk for at han ikke ønsker hjelp. Hvorfor ikke, tror du?
  8. Den gamle dama, som gir barna masse kakao, kaker og mat, har bilder av både Jesus og Hitler på soveromsveggen sin. Når barna avslører henne som tyskervenn, kaller hun Daniel for en rotte. Hva kan være grunnen til at hun er imot jøder? Snakk sammen i grupper.
  9. Når Gerda, Daniel og Sara gjemmer seg i snøen under treet som har falt overende, oppdager den tyske soldaten dem, men han sier ikke fra til de andre soldatene. Hvorfor ikke, tror du? Hvordan tror du han tenkte i dette øyeblikket?
  10. Otto, som er skeptisk til jødene, sier til Per: ”Hvorfor skal vi ta så store sjanser for dem? De er jo ikke som oss?” Per svarer: ”De er folk, og vi er folk. Og da må vi hjelpe hverandre.” Hva tror du er grunnen til at disse to guttene tenker så forskjellig?
Publisert