Halvnært bilde av en ung gutt. Han er ikledd vinterklær fra gamledager. Han ser ned på et annet barn. Han ser rolig ut i ansiktet. Solen skinner inn fra høyre. I bakgrunnen skimter vi granskog. Foto.
Halvnært bilde av en ung gutt. Han er ikledd vinterklær fra gamledager. Han ser ned på et annet barn. Han ser rolig ut i ansiktet. Solen skinner inn fra høyre. I bakgrunnen skimter vi granskog. Foto.

Ord, uttrykk, språk og symboler

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Få en bedre forståelse av handlingen i filmen Flukten over grensen, ved å arbeide med disse oppgavene.

(Noen av disse spørsmålene kan anses som vanskelige, og er kanskje ikke egnet for de yngste i filmens målgruppe.)

  1. I starten av filmen ser vi Otto delta på et NS-møte. Hva var NS under den andre verdenskrig?
  2. Per forteller at han ”nesten er en del av motstandsbevegelsen”. Hva var motstandsbevegelsen under andre verdenskrig?
  3. På tur til Sverige prøver barna å finne en som heter Johansen, han er grenselos. Hva vil det si å være en los?
  4. I filmen hører vi nazister snakke tysk. Skjønte du noen av de tyske ordene? Vet du om norsk og tysk er veldig forskjellig, eller er det mulig for oss å forstå hverandre i noen grad?
  5. Når Gerda forteller om de tre musketerer, sier hun det kjente mottoet ”En for alle, alle for en!”. Hva betyr dette? Hvorfor passer dette mottoet godt for de fire barna i filmen?
  6. Faren til Gerda og Otto sier at de må ta med julegavene i kjelleren til tanta i Halden, men når han sier ”julegaver”, mener han noe annet. Hvorfor snakker han på denne måten?
  7. I filmen finner vi flere symboler (Hva er et symbol?) For eksempel, når Gerda og Sara i slutten av filmen, for andre gang sammenligner størrelsen på hendene sine, da sier Gerda ”du har vokst”. Kan dette bety noe mer enn at Saras hånd er blitt større i løpet av de siste dagene? Og hva med at Daniel og Otto? Til slutt i filmen bytter de to guttene sko med hverandre? Kan det symbolisere noe? I tillegg ser vi stadig klipp av en ørn som flyr over skogen som barna flykter gjennom. Er det mulig at denne ørna har sin egen betydning i denne filmen? Dere kan også snakke om Gerdas kappe (som egentlig er et forkle); hva tror du denne kappen symboliserer for Gerda?
  8. I slutten av filmen hører vi Otto fortelle familien sin denne gåta: Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Svar: Long time, no see. Svaret er et ordspill som kan være vanskelig å forstå. Klarer noen i klassen å forklare denne gåta for alle de andre? 
Publisert