Bilde fra da Kamzy Gunaratnam velges til varaordfører. Hun og en annen politiker gir hverandre high five. De er inne i en konferansesal, og bak dem er en skjerm på en scene med logoen til Arbeiderpartiet.
Bilde fra da Kamzy Gunaratnam velges til varaordfører. Hun og en annen politiker gir hverandre high five. De er inne i en konferansesal, og bak dem er en skjerm på en scene med logoen til Arbeiderpartiet.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppgaver som tar for seg hendelser fra filmen. 

  1. Før Ina skal i debatt under Arendalsuka, når Ina og Eirin sitter på hotellrommet – hva skjer da, som gjør Ina redd?
  2. Hva mener Kamzy er viktig å ta et oppgjør mot når hun og Raymond Johansen sitter på kontoret og diskuterer?
  3. Hva er det ungdommene og Kamzy diskuterer når hun kommer til Bjørnholt skole? Hva er noe av problemet? Er det sånn der du går på skole?
  4. Kamzy Gunaratnam sier: «Jeg mener alt er politisk». Er du enig i det utsagnet der? Hvorfor/hvorfor ikke? Gi eksempler og begrunn svarene dine.
Publisert