Ina Rangønes Libak på MS Thorbjørn. Hun ser i kameraet. Bak henne på båten står mange andre ungdommer.
Ina Rangønes Libak på MS Thorbjørn. Hun ser i kameraet. Bak henne på båten står mange andre ungdommer.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Disse oppgavene handler om karakterene man blir kjent med i filmen. 

  1. Beskriv Ina Libak. Hvilket inntrykk får du av henne?
  2. Beskriv Kamzy Gunaratnam. Kjenner du henne fra et annet sted i dag?
  3. Beskriv Line Hoem. Hvilke utfordringer sliter hun med i dag?
  4. Beskriv Renate Tårnes. Hvilket inntrykk får du av henne, og hvilke utfordringer har hun som følge av det som skjedde på Utøya?
  5. Hvordan har hendelsene på Utøya endret disse fire hovedpersonene, tror du? Kommer noe av dette fram i filmen? Forklar.
  6. Hva synes du om kvinnene som stiller opp i denne filmen? Hvis du hadde møtt en av dem, hva hadde du villet spør dem om? Begrunn svaret ditt, og diskuter disse i gruppa.
  7. Hva tror du har vært motivasjonen for disse fire kvinnene til å stille opp i denne filmen?
  8. Hvilken historie gjorde mest inntrykk på deg, og hvorfor?
Publisert