Mange ungdommer står og demonstrerer mot olja med plakater og bannere iført gule sydvester.
Mange ungdommer står og demonstrerer mot olja med plakater og bannere iført gule sydvester.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Disse oppgavene går nærmere inn på temaene politikk, ideologi og identitet.

 1. Faten, venninna til Kamzy sier når de står på Utøya: «Jeg har aldri spurt [om hva som skjedde], for du er mye mer enn bare en overlevende». Hva mener hun med dette, tror du?
 2. Hvorfor tror du alle hovedpersonene har valgt å bli i politikken? Begrunn svarene dine.
 3. Er du opptatt av politikk? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Hvilke saker opptar deg i hverdagen og hvorfor?
 5. Hvilke verdier står AUF for?
 6. Hvilke verdier er viktige for deg? Begrunn svarene dine.
 7. Hvorfor tror du noen mener en ideologi er bedre enn en annen? Begrunn svaret ditt.
 8. Hvilken ideologi tror du gjerningsmannen bak Utøya-hendelsen var opptatt av? Hva tyder på det, mener du?
 9. Definer disse ideologiene/begrepene: høyreekstremisme, nynazisme, rasisme. Gi eksempler om du kjenner til noen?
 10. Hva tror du er grunnen til at noen har så ytterliggående meninger at de tyr til så ekstreme uttrykksformer som for eksempel vold og drap?
 11. Anders Behring Breivik publiserte et manifest der han redegjør for sine synspunkter. Hvilken likhet ser du mellom ulike ideologier og handlingene hans? Beskriv likheter i symbolikk, retorikk og meninger.
 12. Netthets er et sentralt tema i denne filmen. Hva er netthets?
 13. Har du opplevd å bli hetset på nettet? Fortell i gruppa di.
 14. Hvorfor blir noen av de overlevende fra Utøya-terroren utsatt for netthets tror du?
 15. I årene etter 22. juli 2011 har det jo kommet mange filmer og serier om Utøya. Hvorfor er det så viktig at historien fortelles, tror du? Mener du det er viktig at den fortelles i det hele tatt?
 16. Hvordan kan sosiale medier gi grobunn for og tilrettelegge for fremveksten av ekstreme politiske holdninger og grupperinger i dag? Burde de store sosiale mediene ta en mer aktiv rolle i forhold til hva som er lov til å publisere og legge ut, synes du? Hva kan være farene ved at enkeltpersoner og organisasjoner får legge ut det de selv ønsker på nett? Hva kan det føre til hvis enkeltpersoner eller organisasjoner nektes å publisere det de måtte ønske? Skriv et essay der du får fram dine synspunkter her.
Publisert