Bildet er tatt bak en person som taler til ungdommene på Utøya. De applauderer.
Bildet er tatt bak en person som taler til ungdommene på Utøya. De applauderer.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Praktiske oppgaver til filmen Generasjon Utøya. 

  1. Mye av filmen dreier seg om politikk. Tegn en politisk fane om et tema du er opptatt av
  2. Få med deg noen andre fra gruppa og spill ut en scene fra noe du selv har opplevd i eget liv
  3. Gjør intervjuer med venner og/eller familiemedlemmer om hendelsene 22. juli 2011. Spør for eksempel om hvor de var, om de mener samfunnet har endret seg og om hva som kan gjøres for å forhindre at noe slikt skjer igjen i fremtiden.
  4. Skriv et leserinnlegg der du får fram dine egne synspunkter og erfaringer om netthets
  5. Skriv en analyse av Generasjon Utøya der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i historisk kontekst.
Publisert