Animasjonsbilde. En ung gutt og kvinne omfavner hverandre forran en liten innsjø. Solen skimter inn og skaper en gul-grønn tone i skyene på himmelen.
Animasjonsbilde. En ung gutt og kvinne omfavner hverandre forran en liten innsjø. Solen skimter inn og skaper en gul-grønn tone i skyene på himmelen.

Å bearbeide vonde opplevelser

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

I Gutten og hegren ser vi at Mahito strever med å bli fortrolig med morens død, noe som ikke er så underlig. Alle vil i løpet av livet oppleve både sykdom, tap, sorg og død – og ulike uforutsette endringer. Dette er helt naturlig. Hvordan forholder vi oss til slike opplevelser?

I denne oppgaveseksjonen går vi inn i de delene av tilværelsen som er vonde, og ser på hvordan man kan lære seg å håndtere disse. Noen av oppgavene inviterer til dypere refleksjoner rundt psykiske sfærer, og kan derfor være mest hensiktsmessig å ta i bruk i møte med de eldre aldersgruppene (videregående).

Vanskelige følelser

  1. Snakk sammen i grupper. Hva slags ulike følelser er det vanlig å ha i løpet av en måneds tid? Hvilke av disse er positive og hvilke er negative? Hvilke av de negative følelsene er det mulig å unngå i løpet av oppveksten?
  2. Mahito våkner en natt opp til at byen han bor i blir bombet - og at moren hans deretter dør i en brann. Mange mennesker i verden har opplevd krig, med dødsfall i nære relasjoner som utfall. Mange må også flykte fra hjemstedet sitt. Hva er det dere tror gir disse menneskene styrke til å holde ut? Hva kreves av et menneske for å kunne tilpasse seg en helt ny tilværelse – etter å ha opplevd slike livsendrende hendelser? Snakk sammen i klassen om dette?
  3. Når Mahito møter hegren, i filmens første del, spør den: ”Så du noen gang liket til moren din?” Hegren sår altså tvil hos Mahito om hvorvidt moren virkelig er død, og Mahito må over i en fantasiverden for å finne ut av dette. Hvis dramatiske hendelser skjer i livet, så er det ikke uvanlig at man først nekter å tro dette, og man prøver kanskje å se for seg at det vonde likevel ikke har hendt. Tenk igjennom om dette noen gang har skjedd med deg. Hvorfor tror du hjernen oppfører seg slik, og hva må eventuelt til for at man til slutt skal bli fortrolig med det som er sant og virkelig?

Forestillinger om døden

  1. I ulike religioner og kulturer opp gjennom verdenshistorien, har mennesker på forskjellig vis sett for seg hvilken tilværelse mennesker får etter at de har dødd. Hvilke slike forskjellige forestillinger kjenner dere til? (Tenk gjennom religioner og livssyn dere har lært om i KRLE-faget.) Har disse forestillingene/tilværelsene noe til felles?
  2. Hva slags trøst kan man finne i tanker om livet etter døden, hvis man har mistet noen man er glad i? Vil man kunne møte døde mennesker igjen en gang, på noe vis? Spør gjerne mennesker i ulike aldersgrupper, hjemme og på skolen, om hva de tror.
  3. Har du selv en personlig tro som sier noe om hva som skjer med et menneske etter man er død? Snakk sammen om dette i klassen. 

Fantasiverdenen

  1. I fantasiverdenen er undulatene store og skremmende – og tidvis livstruende. Når de til slutt kommer flyvende ut av alt kaoset, når det mystiske tårnet kollapser, så er de blitt til søte, små fugler. Hva kan dette være et bilde på? Kan dette si noe om Mahitos utvikling? Snakk sammen i grupper.
  2. Grandonkelen opprettholder orden i sin verden ved å balansere hvite klosser i ulike fasonger oppå hverandre. Han sier at det må til, fra dag til dag, for å unngå kollaps. Med andre ord er han avhengig av kontroll og balanse for å forhindre kaos. Slik har han holdt på hele sitt voksne liv, og ønsker en arvtager som kan fortsette å balansere disse figurene. Kan man i virkeligheten kontrollere livet – og alle dets faktorer? Ble grandonkelen lykkelig av å etterstrebe kontroll? Hva var det som til slutt skjedde når det i hans verden ble gitt slipp på alt strev etter å finne balanse? Snakk sammen om hva dere tror at Hayao Miyazaki, som har laget denne filmen, har hatt et ønske om å formidle med denne avslutningen.
  3. I verdenen bortenfor virkeligheten, når alt til slutt kollapser, prøver Mahito å få moren til å bli med «hjem» (ut gjennom samme dør som seg selv, «dør 132»). Hun, som da er en jentungeutgave av seg selv, svarer: «Min dør er et annet sted. Jeg skal jo bli moren din.» Mahito sier: «Men da dør du i sykehusbrannen!», hvorpå hun svarer: «Jeg er ikke redd for ild. Og nå får jeg føde deg!» I denne delen av filmen kan man si at Mahitos mor er fortrolig med at hun har en bestemt skjebne i livet, som ikke kan eller bør endres. Mange mennesker tror at livet styres etter en skjebne, at det som skjer deg er forutbestemt (gjerne knyttet opp imot troen på en allmektig gud, men ikke nødvendigvis). Snakk sammen i grupper om hva dere tenker rundt dette. Er det mulig at det er slik? Kan man påvirke fremtiden sin, eller skjer det som skjer uavhengig av menneskets påvirkning? Filosofer litt rundt dette i grupper. Begrunn tankene dine.

På denne nettsiden finner dere en oversikt over ulike hjelpetelefoner man kan ringe om man trenger noen å snakke med om utfordringer i livet: https://psykiskhelse.no/trenger-du-hjelp/hjelpetelefoner-og-nettsteder/ Bruk gjerne litt tid på å se på de ulike ressursene som er tilgjengelige. 

Publisert