Animasjonsbilde. Nærbilde av fem gamle damer som sitter rundt et bord og ser og holder på hermetiske bokser av ulike produkter. De har grålig hår satt opp i en knyte på toppen av hodet. Noen av dem mangler noen tenner og de har masse rynker. De ser veldig glade og spente ut.
Animasjonsbilde. Nærbilde av fem gamle damer som sitter rundt et bord og ser og holder på hermetiske bokser av ulike produkter. De har grålig hår satt opp i en knyte på toppen av hodet. Noen av dem mangler noen tenner og de har masse rynker. De ser veldig glade og spente ut.

Karakterene i Gutten og hegren

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

I Gutten og hegren møter hovedpersonen en stor mengde ulike personer, dyr og skikkelser. Alle disse påvirker livet Mahito lever i handlingens her og nå, og flere utgjør også en viktig del av forhistorien til Mahitos familie. I disse oppgavene ser vi på hva som kjennetegner ulike karakterer, og hvordan de påvirker hverandre over tid. 

Ingen av oppgavene har nødvendigvis et fasitsvar, så ikke vær redd for å dele tankene dine. 

Mahito

 1. Noter ned fem stikkord som du synes beskriver Mahito i tiden etter at han flyttet fra Tokyo. Sammenlign så med hva andre i klassen har skrevet.
 2. Snakk sammen i grupper om tre-fire endringer som skjer i Mahitos liv, fra filmens åpningssekvens til filmens avslutning. Etterpå sammenligner dere punktene deres med hva andre grupper i klassen har kommet frem til. Diskuter hva som kan være årsakene til at disse endringene skjer.
 3. Sitt sammen i grupper. Samarbeid om et kort, skriftlig sammendrag av hva Mahito opplever i løpet av filmens handling, hvis man tar bort alt som kunne ha vært ingenting annet enn et barns fantasi og drømmer.
 4. Etter slåsskampen på skolen, slår Mahito seg selv til blods med en stein. Hva er det som får han til å gjøre dette, tror du? Snakk sammen i klassen om ulike mulige forklaringer. 

Hegren

 1. I filmen stifter Mahito bekjentskap med mange ulike dyr, mennesker og skapninger, likevel har filmen fått navnet Gutten og hegren. Hvilken rolle utgjør hegren i filmen, som gjør den mer sentral enn de andre karakterene?
 2. Tenk dere til at hegren ikke er en ekte fugl, men noe som er fremstilt i Mahitos fantasi; hva er det i så fall at hegren symboliserer/representerer?
 3. Noen ganger fremstilles hegren veldig flott, andre ganger veldig stygg. Hvorfor tror du den er gitt så ulike uttrykk – slik Mahito opplever den? 

Familiemedlemmer

 1. Hva får vi vite om Shoichis, faren til Mahito? På hvilken måte er han involvert i Japans krigføring?
 2. Det er ingen lett oppgave for Natsuko å gå inn i rollen som Mahitos stemor. Hvordan synes du hun klarer seg i rollen, i sitt møte med Mahito? Snakk sammen i grupper.
 3. Ved en tilfeldighet kommer Mahito over en bok, hvor moren har skrevet en hilsen til han. Det står: ”Til Mahito, til når du er blitt stor. Hilsen mor.” Bokens tittel er ”Hvordan dere vil leve?” Snakk sammen i grupper om dere tror dette kan være et tegn på at moren visste at hun kom til å dø.
 4. I underverdenen møter Mihito flere familiemedlemmer, som han ikke er blitt kjent med i ”sitt virkelige liv”, for eksempel grandonkelen. På hvilke ulike måter kan ditt liv bli påvirket av familiemedlemmer, levende eller døde, som du aldri har møtt? Snakk sammen i grupper om dette. Snakk gjerne om dette hjemme også; hvilke familiemedlemmer, levende eller døde, påvirker deg og dine nærmeste i dag, selv om du ikke har møtt dem?
Publisert