En ung tenåringsgutt hopper i brun skinn sofa hvor to voksene menn slapper av. Stuebordet er rotete.
En ung tenåringsgutt hopper i brun skinn sofa hvor to voksene menn slapper av. Stuebordet er rotete.

Hør her`a - egnethet i skolen

Forfatter:
Lisens:

Tematikken i Hør her`a kan knyttes opp mot det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og kan knyttes opp til relevante kompetansemål i flere fag.

Målgruppe

Hør her’a! har fått nedre aldersgrense 9 år. Begrunnelsen er at filmen «har enkelte dramatiske scener, følelsesutbrudd og kortvarige og lite nærgående voldsinnslag.» I skolesammenheng vil Hør her’a! derfor egne seg fra mellomtrinnet og opp.

Tematikk

Siden filmen skildrer oppvekstmiljø og oppvekstutfordringer til flere mennesker i ulike livsfaser, vil filmen temamessig kunne bidra til undervisning i ulike fagområder helt opp til den videregående skole. Eksempelvis står hovedpersonens bror i en kjønnsidentitetskrise, og den pakistanske familiens integreringsutfordringer er sentrale – dette er temaer som er aktuelle for alle. En studie av de ulike multietnolektiske innslag i denne historien kan også være interessant på mellomtrinnet, i ungdomsskolen så vel som på videregående.

Fagfornyelsen

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av Hør her’a! vil kunne bidra til å nå flere av læreplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), samfunnsfag (samfunnskunnskap, geografi) og KRLE (religion, etikk/moral, identitet) for å nevne noe.

Den nye læreplanen, Fagfornyelsen, fremhever tre tverrfaglige temaer som fortjener mye plass i skolen: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Filmer som denne vil kunne egne seg godt til bruk opp mot sistnevnte tema. 

Publisert