Pakistansk mann og kvinne på brygge ved vannet med ryggen mot vannet, og kroppen vendt mot oss. Solen er i ferd med å forsvinne ned bak fjellet i horisonten. De ser overrasket ut.
Pakistansk mann og kvinne på brygge ved vannet med ryggen mot vannet, og kroppen vendt mot oss. Solen er i ferd med å forsvinne ned bak fjellet i horisonten. De ser overrasket ut.

Pakistan

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Hvilke utfordringer kan man møte på når man tilhører flere kulturer? Gjennom åpen dialog i klassen vil elevene med hjelp av disse oppgavene få en bedre forståelse av vårt flerkulturelle samfunn. 

Oppgavene er knyttet til karakteren Mahmoud i filmen Hør her’a!, og hans utsagn om hvordan det er å være flerkulturell. Start med å dele hva elevene allerede kan om Pakistan og reflekter deretter rundt de ulike temaene i oppgavene under.

  1. Hva kan dere i klassen om Pakistan? Snakk sammen om hva dere vet. Diskuter hva slags kunnskap om et land det er mest interessant å ha? Lag en liste, og bruk internett til å finne stoff.
  2. Mahmoud er frustrert over at det er vanskelig å tilhøre to ulike nasjonaliteter, norsk og pakistansk. Han sier «Livet mitt er kjørt. Ikke er jeg norsk. Ikke er jeg pakistansk.» Snakk sammen i grupper om hva som kan være fordeler og ulemper ved å tilhøre en annen nasjonalitet enn det landet du og familien din bor i.
  3. Selv om mye i filmen er fremstilt humoristisk, så kommer Mahmoud med noen uttalelser som kan bidra til at noen får et negativt syn på deler av pakistansk kultur. Han sier for eksempel at «mange av oss pakkisbarna ble født for å slave for foreldrene» og at «pakistanere klarer ikke å integrere seg». Tror dere disse utsagnene er helt riktige? Hvilke ulike konsekvenser kan det ha for pakistanere i Norge, at noen tror at dette er riktig? Diskuter.
  4. Gi eksempler fra filmen på at religion er en del av livet til Mahmoud og familien hans. (Og, for ordens skyld: Hvilke religioner ser/hører vi eksempler på i løpet av filmen?)

 

Publisert