En ung kvinne med blondt hår og rosa bikini ligger på en blå solseng.
En ung kvinne med blondt hår og rosa bikini ligger på en blå solseng.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Spørsmål til filmen How to Have Sex som dreier seg om identitet. 

  1. Mener du måten man kler seg på, vennene man har og livet man lever er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.
  2. Hvorfor tror du det er viktig for Tara å ha sex på denne turen?
  3. Slike partyturer som den de tre venninnene drar på er vanlige i noen vennegjenger. Hva tenker du om dette?
  4. Kunne handlingen i How to have sex ha funnet sted i ditt nærmiljø/din vennegjeng? Begrunn svarene dine.
  5. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?
  6. Har du noen gang løyet for foreldre eller venner? Ble det oppdaget? Hvilke konsekvenser fikk det?

 

Publisert