En blond ung mann med hvit tanktop og tatovering på armen står bak en ung blond kvinne. De holder fargede glass i hendene. Kvinnen har festsminke i ansiktet.
En blond ung mann med hvit tanktop og tatovering på armen står bak en ung blond kvinne. De holder fargede glass i hendene. Kvinnen har festsminke i ansiktet.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppgaver om samtykke/seksualitet knyttet til filmen How to Have Sex.

 1. Det kommer tidlig fram at de to venninnene til Tara har hatt sex, mens Tara ikke har det. Tror du Tara føler et press på å ha sex? Hvorfor / hvorfor ikke?
 2. Har du noen gang følt deg presset til å gjøre noe fordi vennene dine har gjort det? Hva gjorde du?
 3. Hva skjer mellom Paddy og Tara på stranden?
 4. Tara sier ikke nei, men hvordan kommer det fram at hun ikke har det bra i situasjonen? Hvordan kunne hun løst dette, mener du?
 5. Den norske straffeloven definerer voldtekt som:

  «Voldtekt er i straffeloven definert som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen.» (Kilde: overgrep.no).

  Basert på definisjonen over, hvordan vil du karakterisere det som skjer med Tara og Paddy på stranden og senere i sengen?
 6. Hva mener du er en voldtekt? Snakk med de andre i gruppa di.
 7. Hvorfor tror du svært mange mennesker synes det kan være vanskelig å si nei til uønsket seksuell handling fra andre?
 8. Hva er gruppepress? Ser du eksempler på dette i filmen?
 9. Det er per i dag flere politiske partier og organisasjoner i Norge som mener det bør komme på plass en samtykkelov. På nettsiden https://samtykkelov.no/ står det:

  «Dersom overgriper ikke har brukt «vold» eller «truende atferd» for å oppnå den seksuelle omgangen, og ikke har utnyttet et skjevt maktforhold eller at offeret var i en svekket tilstand, vil omgangen falle utenfor voldtektsbestemmelsen. Samtykkealliansen mener at retten til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse mangler nødvendig vern. Voldtektsbestemmelsen er for snever.»

  Er du enig i denne formuleringen? Hvorfor / hvorfor ikke?
 10. Passer formuleringen over til situasjonen til Tara? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter i gruppa.
 11. Svært mange overgrep og voldtekter anmeldes ikke i Norge i dag. Hvorfor tror du det er slik?
 12. Hvorfor lyver Tara til Skye om hvordan sexen med Paddy var, tror du?
 13. Em forstår hva som har skjedd mellom Paddy og Tara, hvorfor tror du hun forstår det, mens Skye ikke gjør det?
 14. Hvordan oppfører Paddy seg mot Tara etter de har hatt sex?
 15. Tror du det i gitte situasjoner kan være vanskelig å vite hva som er lov og ikke? Begrunn svarene dine.
 16. Et ordtak sier «Nei betyr nei», hva legger du i det?
 17. Hvordan forstår vi seere at Badger skjønner hva som har skjedd mellom Tara og Paddy? Kunne han gjort noe annerledes, tror du?
 18. Har du noen gang opplevd at noe du hadde høye forventninger til ikke ble som du hadde trodd? Hvordan føltes det? Del gjerne eksempler.
 19. Hvordan endrer Tara seg gjennom filmen? Kom med eksempler. 

 

Publisert