Animert bilde fra dataspillet World of Warcraft. En mannlig karakter med blond-oransje hår og bart. Han smiler.
Animert bilde fra dataspillet World of Warcraft. En mannlig karakter med blond-oransje hår og bart. Han smiler.

Filmspråk og følelser

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Dokumentarfilmen Ibelin har av anmeldere blitt beskrevet med adjektiv som sterk, briljant og rørende. I disse oppgavene skal du se nærmere på filmatiske virkemidler, reflektere over filmopplevelsen og skrive en filmanmeldelse.

I filmer brukes en rekke virkemidler for å få frem historien og vekke ulike følelser hos publikum. Eksempler på dette kan være bruken av musikk, lyd, lys, klipping, kamerabruk og fremstilling av karakterene.

  1. Lag ei liste over de ulike virkemidlene som du la merke til i Ibelin.
  2. Skriv en kort tekst der du beskriver din egen opplevelse da du så dokumentarfilmen. Hvilke følelser kjente du på? 
  3. Filmweb.no omtales filmen som en innovativ hybriddokumentar med fiksjonselementer. Utdyp hva som ligger i denne beskrivelsen.
  4. Reflekter over hvordan de animerte sekvensene i filmen gir oss innsikt i de følelsene som Mats hadde.
  5. Søk på internett og finn ut mer om filmen. Skriv deretter en anmeldelse av filmen rettet mot andre på din egen alder, og som lurer på om de skal gå på kino og se den. Flett inn det som er relevant fra de andre svarene dine i anmeldelsen. 
Publisert