Animasjonsbilde fra dataspillet World of Warcraft. To karakterer sitter på bakken. Mannen til høyre leser fra en liten lapp. De er ikledd svarte tettsittende klær.
Animasjonsbilde fra dataspillet World of Warcraft. To karakterer sitter på bakken. Mannen til høyre leser fra en liten lapp. De er ikledd svarte tettsittende klær.

Foreldrekoden

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Da Lisette Roovers (Rumour) var 15 år, nektet foreldrene henne å delta i spillet, og til slutt tok de PC-en fra henne. Mange foreldre er bekymret over at barna deres bruker mye tid på gaming. Hvordan kan dere unge bidra til at foreldre får mer kunnskap om gaming?

 1. Tenk deg at du var mor eller far til 15 år gamle Lisette. Hvorfor var du så engstelig for at datteren din brukte så mye tid på gaming? Noter ned fem ulike bekymringer du tror foreldrene hennes hadde.
 2. Gå sammen i en liten gruppe og presenter notatene for hverandre. Diskuter deretter;
  1. Hvorfor tror dere foreldre bekymrer seg over barn som gamer mye?
  2. Hvilke av disse bekymringene er dere enige i, og når tar foreldre feil? 
 3. Hvordan har den digitale utviklingen vært fra 1980-tallet og fram til i dag? 
  1. Jobb sammen med å lage en tidslinje som viser når unge fikk tilgang til ulike digitale enheter, internett, digitale spill og ulike sosiale medier.
  2. Hva forteller denne tidslinjen om den tida da foreldrene til Mats og Lisette var unge?
 4. Diskuter i gruppa hvordan dere som er unge i dag kan hjelpe foreldrene deres til bedre innsikt i ulike sider ved gaming, og til å forstå det sosiale samspillet mellom unge som gamer.
Publisert