Animert bilde fra dataspillet World of Warcraft. En mannlig karakter med blond-oransje hår og bart. Han smiler.
Animert bilde fra dataspillet World of Warcraft. En mannlig karakter med blond-oransje hår og bart. Han smiler.

Kroppen som utstillingsvindu eller fengsel

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Forholdet mellom kropp og sinn er et sentralt tema både i filosofi, psykologi og samfunnsvitenskap. Hvem er vi egentlig som oss selv?

Sosiologen Erving Goffman bruker begreper fra teaterverdenen for å vise hvordan alle mennesker iscenesetter livet sitt. Han deler disse rollene i frontstage og backstage. Frontstage er de rollene vi opptrer i når vi har andres blikk på oss, backstage er den vi er når vi bare er oss selv.

Reflekter på egen hånd

 1. Hvilken rolle spiller du når du er sammen med klassekameratene dine? Oppfører du deg på samme måte når du er hjemme? Hvis nei, hva går forskjellen ut på?
 2. Hvor viktig er det for deg at du ser bra ut når du skal møte mennesker du ikke kjenner fra før?
 3. Studer de profilbildene du har i sosiale medier. Hva sier disse bildene om deg og hvorfor har du valgt nettopp disse bildene?

Jobb sammen i en liten gruppe

 1. Studer profilbilder av et utvalg influencere i sosiale medier. Hvordan presenterer disse menneskene seg frontstage?
 2. Hvordan tror dere livene deres er backstage?
 3. Mange bruker mye tid og penger på å “pynte på fasaden”, for eksempel ved hjelp av kirurgiske inngrep, sminke og dyre klær. Hvorfor tror dere kropp og utseende er så viktig for mange?

Filosofisk samtale i klassen

I bloggen sin skriver Mats: «I denne andre verdenen ser ikke denne jenta en rullestol eller noe som er annerledes. Det hun ser er min sjel, mitt hjerte, min personlighet, beleilig plassert i en kjekk, sterk kropp. I den virtuelle verden ser heldigvis hver eneste karakter godt ut»

 1. Reflekter sammen over disse spørsmålene:
  1. Det førsteinntrykket vi får av et menneske er ofte knyttet til det kroppslige. Hvilke fordommer tror dere unge med fysiske funksjonshemninger møter daglig?
  2. Er kroppen en viktig del av identiteten vår, eller er vi egentlig  en annen inni oss enn det som vises utenpå?
 2. På 1600-tallet hevdet filosofen René Descartes at verdens besto av ånd og materie, og at menneskets kropp og sinn er adskilt fra hverandre. I vår tid er derimot mange forskere opptatt av å studere hvordan det kroppslige er med på å forme og påvirke sinnet. Reflekter sammen over disse spørsmålene:
  1. Er kroppen bare et fengsel for sjelen, eller er kropp og sinn en uløselig enhet?
  2. Tenk dere en tilværelse der mye av samspillet mellom mennesker verden over foregår virtuelt. Hvordan vil vi komme til å opptre i denne virtuelle verdenen? Vil vi la oss styre av de samme kroppslige behov, samfunnsmessige interesser og etiske forpliktelser som påvirker oss i den virkelige verden, eller vil vi opptre som en bedre eller verre utgave av oss selv?
Publisert