En mann med sausekinnsjakke og kapteinshatt står med en blyant over et kart. Ved siden av ham står en annen mann med kapteinhatt og peker på kartet. En kvinne med kort hår sitter og ser på mannen med saueskinnsjakke.
En mann med sausekinnsjakke og kapteinshatt står med en blyant over et kart. Ved siden av ham står en annen mann med kapteinhatt og peker på kartet. En kvinne med kort hår sitter og ser på mannen med saueskinnsjakke.

Filmens karakterer og historie

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppgaver om filmens karakterer og historie.

 1. Beskriv Skar. Hva er hans gode og dårlige egenskaper som kaptein, og som menneske? Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen? Hva er hans mål i filmen, og hvordan forsøker han å oppnå disse?
 2. Hvordan tror du at Skars oppvekst har formet ham som person? Hva er grunnen til at Skar sier at han fant familien sin blant sjøfolk? Hva tror du er grunnen til at han allikevel ikke lærer seg navnet på mannskapet sitt?
 3. Beskriv Mørk. Hva er hans gode og dårlige egenskaper som førstestyrmann, deretter som kaptein, og som menneske? Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen? Hva er hans mål i filmen, og hvordan forsøker han å oppnå disse?
 4. Hvordan har Mørks opplevelser som sjømann formet ham som person? På hvilke måter kommer dette til uttrykk i filmen? Hvorfor ønsker ikke Skar at Mørk skal fortelle noen om forliset han opplevde da han var kaptein?
 5. Hva er grunnen til at Skar og Mørk har så forskjellige syn på de viktige avgjørelsene som tas ombord skipet i løpet av filmen? Hvem av de to mener du tar de riktigste avgjørelsene under krisene som oppstår i filmen?
 6. På hvilke måter får de to mennene en gjensidig respekt for og forståelse av hverandre i løpet av filmen?
 7. Beskriv Ragnhild. Hva er hennes gode og dårlige egenskaper? Hvordan utvikler hun seg i løpet av filmen? Hva er hennes mål i filmen, og hvordan forsøker hun å oppnå disse?
 8. Hvilke personlige egenskaper tror du kreves av Ragnhild for å lykkes som kvinnelig telegrafist på et handelsskip på 40-tallet? Hvilke utfordringer tror du hun har møtt på gjennom sin karriere? Hvilken rolle får Ragnhild i maktkampen som utspiller seg mellom Skar og Mørk, og hvordan løser hun denne?
 9. Hva er grunnen til at konvoien i filmen mister sin militære eskorte og må løses opp?
 10. Hvorfor ønsker Skar å holde kursen til Murmansk når skipet får beskjed om at konvoien må løses opp? Hva er Erik og Mørks argumenter for at de bør vende tilbake til Island?
 11. Hvorfor informerer ikke Skar mannskapet om at skipet mister militæreskorten, og at de har maskintrøbbel? Hvordan reagerer mannskapet når de får vite om dette?
 12. Hvilket drastiske skritt tar Mørk for å overta og beholde kontrollen på skipet? Hva er grunnen til at han opptrer på denne måten? Hva er de etiske og moralske problemstillingene tilknyttet denne situasjonen? Hvilke konsekvenser risikerer Mørk med sin opptreden?
 13. Skar har åpenbart sterke meninger om feighet og heltemot, og anser seg nok selv som en modig mann, og Mørk som en feiging, i alle fall i filmens første del. Hvordan vil du karakterisere de to mennenes forskjellige måter å være modige på? På hvilke måter viser de to mennene mot gjennom filmen? På hvilke måter viser de feighet? I hvilke tilfeller i filmen kan begrepene heltemot og feighet erstattes med dumdristighet og fornuft? Hva er forskjellen på mot og dumdristighet, feighet og fornuft?
Publisert