To menn henger i et nett på utsiden av et stort skip med ryggen til kameraet. Den ene mannen har en lang pinne med en krok på. Det ser ut som de prøver å hente noe eller noen som vi ikke ser opp fra havet.
To menn henger i et nett på utsiden av et stort skip med ryggen til kameraet. Den ene mannen har en lang pinne med en krok på. Det ser ut som de prøver å hente noe eller noen som vi ikke ser opp fra havet.

Filmspråk

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppgaver om filmens bruk av filmatiske virkemidler.

  1. Filmens handling utspiller seg i sin helhet på en båt, som nok har skapt en del tekniske utfordringer for filmskaperne, men også vært med å forme filmens visuelle uttrykk. Hvordan tror du filmens setting har påvirket det visuelle språket, spesielt valg av lyssetting, bildeutsnitt og -vinkler, kameraføringer, og bruken av visuelle effekter? Hvilke sider av filmens visuelle språk synes du er mest vellykket, og hva gjør disse spesielt vellykkede? Hvordan vil du beskrive filmens visuelle uttrykk?
  2. På hvilke måter har filmskaperne jobbet bevisst med filmatiske virkemidler, gjennom bildevalg, klipp, lyddesign og musikk, for å bygge opp spenningen og intensiteten gjennom filmen? Hvilke scener og sekvenser i filmen kommer dette best til uttrykk i? Hvilken scene eller sekvens i filmen synes du lykkes best i å skape intensitet og spenning? Hvordan gjøres dette?
  3. Noe som er viktig i enhver film, men spesielt i et historisk drama, er at filmens verden, karakterer og handling oppleves troverdig. Hvordan opplever du filmens troverdighet? Hvilke elementer får deg til å tro eller ikke tro på hendelsene i filmen? Hvordan har filmskaperne jobbet med scenografi, kostymer, sminke og hår for å skape troverdighet i filmens univers? Hvordan har de jobbet med detaljer i manuset for å forankre filmens handling i tidsperioden den utspiller seg? Hvordan har de jobbet med skuespillet for at karakterene skal oppleves troverdige og tidsriktige?
  4. Filmen har en noe uvanlig dramaturgi, der filmens dramatiske klimaks kommer omtrent halvveis i filmen, mens filmens avslutning er sammenlignbart mer nøktern. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt å presentere handlingen slik? Hvordan ville en mer tradisjonell dramatisk struktur i denne filmen kunne sett ut?
  5. Hva mener du er filmens største styrker og svakheter? Skriv en anmeldelse av filmen, der du belyser de viktigste filmatiske elementene i filmen, slik du ser dem, og drøfter hvor vellykkede disse er. Bruk gjerne andre anmeldelser av filmen som inspirasjon, men sørg for at betraktningene du gjør i din anmeldelse er dine egne.
  6. Hva tror du filmskaperne har ønsket å formidle med denne filmen? Har fokuset vært på å underholde og nå ut til et så stort publikum som mulig, eller å belyse det man mener er en viktig historie og tematikk? Hvordan lykkes filmen eventuelt med å kombinere flere slike målsetninger? Hvilke sjangre opplever du at filmen tilhører, og hvorfor?
Publisert