Vi ser et militærfly fra andre verdenskrig som flyr over havet. Nede på havet, under flyet, skimtes en konvoi med lasteskip. Foto.,
Vi ser et militærfly fra andre verdenskrig som flyr over havet. Nede på havet, under flyet, skimtes en konvoi med lasteskip. Foto.,

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Lær mer om de historiske begivenhetene som dannet bakteppet for handlingen i filmen Konvoi.

Det anbefales å bruke nettressursene nederst på siden for å svare på oppgavene.

 1. I filmens fortekster står det at krigens avgjørende slag står på Østfronten. Hva var Østfronten under andre verdenskrig, og hvorfor var den så avgjørende for krigens utfall? Hva kjennetegner spesielt denne krigsskueplassen?
 2. Når utspiller filmens handling seg? Hvordan var situasjonen i Europa på dette tidspunktet av krigen, spesielt ved Østfronten?
 3. På hvilken måte var konvoiene i filmen essensielle for at de allierte skulle vinne kampen om Østfronten? Hva vil det si at skipene seilte i konvoier? Hva var den største trusselen mot disse konvoiene?
 4. Hvilken rute skal konvoien i filmen seile? Hvilke havområder seiler de da gjennom?
 5. Hvordan kommuniserer skipene i konvoien med hverandre? Hva kalles språket eller koden de bruker i denne kommunikasjonen? Hva er opprinnelsen til dette språket, og hvordan fungerer det? Hva er grunnen til at skipene i filmen ikke kan bruke radioen til å kommunisere?
 6. Hvorfor kritiserer kaptein Skar lederskapet til den daværende statsministeren, Johan Nygaardsvold?
 7. Skriv et kort sammendrag om Johan Nygaardsvold og hans politiske karriere. Inkluder blant annet svar på følgende spørsmål:
  • Hvordan opptrådde Nygaardsvold og hans regjering under andre verdenskrig?
  • Hvorfor nedsatte Stortinget en granskingskommisjon etter krigens slutt, og hva var resultatet av denne?
  • Hva slags kritikk ble rettet mot Nygaardsvold-regjeringen av denne kommisjonen?
Publisert