Tre mennesker står med noe som ser ut som en bardisk eller resepsjon. Personen til venstre er en liten jente i et bjørnekostyme. Ved siden av henne står en voksen mann som er onkelen til jenta. Til høyre for han igjen står enda en mann.
Tre mennesker står med noe som ser ut som en bardisk eller resepsjon. Personen til venstre er en liten jente i et bjørnekostyme. Ved siden av henne står en voksen mann som er onkelen til jenta. Til høyre for han igjen står enda en mann.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppgaer knyttet til språkbruk i filmen Mini-Zlatan og verdens beste onkel.

  1. I filmen får vi høre ordtaket ”Venner er blomster i livets hage”. Hva betyr dette?
  2. Hvorfor tror dere Ella har fått kallenavnet ”Mini-Zlatan”?
  3. Ella lager et perlemotiv det står ”BFF” på. Hva betyr forkortelsen ”BFF”?
  4. Tommy sier: ”Man kan tydeligvis bli helt gal av kjærlighet.” Hva mener han med dette?
  5. En forlovelsesring er et symbol; det vil si at den som tilbyr en slik ring til noen prøver å si noe helt bestemt. Hva da?
  6. Steve kommer fra Nederland. Hvordan høres nederlandsk ut? Klarer dere å finne lydeksempler på internett? (Her kan Google translates audio-funksjon benyttes.)
  7. Tommy og Steve snakker engelsk sammen for å forstå hverandre. I hvilke situasjoner har dere i klassen måttet bruke engelsk for å bli forstått av et annet menneske? Snakk sammen om ulike erfaringer.
  8. Ella spør trillingene om hvordan man sier unnskyld på engelsk. De svarer ”I’m sorry”. Hvilke andre ulike måter, med og uten ord, er det mulig å si unnskyld på? Snakk sammen om dette, og gi forskjellige eksempler.
Publisert