Halvnært bilde av en ung mann på en fiskefabrikk. Han har hvit hatt og frakk, blå hansker og blått forkle. Han sløyer en stor fisk. Foto
Halvnært bilde av en ung mann på en fiskefabrikk. Han har hvit hatt og frakk, blå hansker og blått forkle. Han sløyer en stor fisk. Foto

Arbeidsinnvandring fra Polen til Norge

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

I disse oppgavene ser vi nærmere på blant annet arbeidsinnvanding, arbeidsvilkår og streiking.

  1. Hva er grunnen til den store arbeidsinnvandringen fra Polen til Norge over de siste tiårene? På hvilke måter har dette vært med å forme det norske samfunnet? Hvilke positive og negative sider tror du denne arbeidsmigrasjonen har for polakker og det polske samfunnet? Hvilke positive og negative sider tror du den har for det norske samfunnet? Hva tror du er noen av de viktigste årsakene til at slik arbeidsmigrasjon finner sted? Hva er noen av de største utfordringene tilknyttet arbeidsinnvandring, blant annet når det kommer til arbeidernes rettigheter?
  2. Huset Robert og mange av de andre polske arbeiderne bor i er styrt av Maria, som virker å drive en profitabel bedrift ved å leie ut rom til sine landsmenn. En av måtene man har sett at utenlandsk arbeidskraft blir utnyttet i Norge og andre land er nettopp gjennom losji. Hva tror du er grunnen til at arbeidsinnvandrere ofte er sårbare på dette området? Hvorfor tror du at de ikke heller finner seg en vanlig hybel eller leilighet der de skal bo og jobbe? Hva tror du er årsaken til at enkelte mennesker velger å utnytte slike situasjoner, og profitere mer enn de kanskje burde? Hva slags stand virker huset Robert og hans kollegaer bor i å være?
  3. Når det kommer inn en ekstra ordre på fiskefabrikken får de polske arbeiderne beskjed om at overtidsarbeidet for dette går inn i en såkalt overtidsbank. Disse pengene får de utbetalt i Polen for at bedriften skal unngå å betale ekstra for overtidsarbeidet. Hva sier norsk lov om overtidsarbeid? På hvilke måter bryter eierne av fabrikken loven, og hva tror du konsekvensene av slike lovbrudd kan være? Hvordan tror du at bedrifter slipper unna med slike lovbrudd? Hvem skal regulere og påse at arbeidsforholdene ved norske bedrifter er korrekte i henhold til loven?
  4. Når Robert møter Ivars venner Johanna og Anders, som driver en bruktklesbutikk, sier Anders uten å tenke seg om at de sender bruktklærne de ikke ønsker til Øst-Europa. Han ser Roberts reaksjon og innser umiddelbart hvor fornærmende han kan ha uttalt seg. Hva forteller denne episoden om forholdet mellom det norske og polske samfunnet, og hvordan en del nordmenn ser på Polen og Øst-Europa? I hvilken grad tror du at mange nordmenns oppfatning om de sosioøkonomiske forholdene i Polen og Øst-Europa stemmer? Skriv et kort sammendrag om polsk økonomi.
  5. Hvordan håndterer fabrikkledelsen ettersynet fra Arbeidstilsynet? Hva blir konsekvensene for de polske arbeiderne? Hvorfor tror du at ledelsen ikke velger å ta disse konsekvensene på sin egen kappe, ettersom det er de som har gjort noe ulovlig? Hvor vanlig tror du det er at det er arbeiderne som blir mest skadelidende i slike situasjoner, der ledelsen i en bedrift har opptrådt uansvarlig eller ulovlig? Hvilke organisasjoner og mekanismer har vi i samfunnet vårt for å beskytte arbeidere mot slik behandling?
  6. Hva slags utfordringer tror du formannen Vytautas opplever som et mellomledd mellom de polske arbeiderne og den norske ledelsen ved fiskefabrikken? Hvorfor tror du at han er så streng med arbeiderne, til tross for at de også er hans landsmenn? Hvorfor tror du at den norske ledelsen har valgt en Litauisk formann til å håndtere de vanskelige sakene med sine arbeidere?
  7. Hva bestemmer de polske arbeiderne seg for å gjøre for å bekjempe de dårlige vilkårene de jobber under? Fra hvor henter de inspirasjonen til å gjøre dette? Hvorfor er noen av arbeiderne redde for å motsette seg ledelsen? Hva er Julias argument for at de må kreve rettferdige kontrakter?
  8. Når Julia forsøker å få kollegaene sine til å bli med på streik, bruker hun begrepet sosial dumping for å beskrive deres situasjon. Hva betyr dette begrepet? Hvordan har begrepet oppstått? Hvilke situasjoner har blitt og blir beskrevet med dette begrepet, både i Norge og utlandet? Hva var en av grunnene til at Norge var spesielt sårbare for slik såkalt sosial dumping?
  9. Hva var de virkelige grunnene til at fabrikkarbeidere på Sotra gikk til streik i 2017? Hva er viktigheten av signaleffekten slike enkeltsaker kan ha? Skriv et kort sammendrag av denne saken, og hvilke fellestrekk den har med streiken i denne filmen.

Eksterne linker:

 

Publisert