Halvbært bilde av to unge gutter som holder rundt hverandre og ser hverandre inn i øynene. Det ser ut som at de befinner seg inne på en båt eller lignende. De ser alvorlige ut.
Halvbært bilde av to unge gutter som holder rundt hverandre og ser hverandre inn i øynene. Det ser ut som at de befinner seg inne på en båt eller lignende. De ser alvorlige ut.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

LHBT+-personers rettigheter i Polen blir strengere og strengere. I disse oppgavene skal i se nærmere på dette.

  1. Hvilke tegn ser vi i begynnelsen av filmen på at Robert er romantisk interessert i Ivar? Hvilke tegn viser at han ikke er interessert i jenter på den måten? På hvilke måter forsøker han å skjule dette?
  2. Robert forteller Ivar en historie om det som virker som det første stevnemøtet han hadde med en gutt. Hva skjedde på dette stevnemøtet? Hvordan reagerte Robert da gutten han var med ble angrepet? Hvordan tror du denne hendelsen har preget hans eget forhold til sin seksualitet?
  3. Hvor vanlig tror du voldshendelser overfor homofile som den Robert forteller om er i Polen? Hvor vanlig tror du det er i Norge? Hva tror du er noen av de viktigste forskjellene på det å være homofil i Polen og Norge? Hva er Polens offisielle retningslinjer overfor LHBT-personer? Hvordan har disse endret seg i de senere år? Hva er årsakene til dette? Hva er noen av grunnene til de store forskjellene på LHBT-rettigheter i Vest- og Øst-Europa, til tross for dere geografiske og kulturelle nærhet?
  4. Hvordan reager Robert når Johanna ser ham og Ivar danse sammen og utbryter at de er så søte sammen? Hva slags forhold virker Robert å ha til sin egen seksualitet? Hva tror du er noen av de viktigste grunnene til at det er vanskelig for han å akseptere denne siden av seg selv, og dermed også å vise den for andre? Hvordan kan politikk påvirke unges psykiske helse?
  5. Filmens regissør Leiv Igor Devold har uttalt at en av motivasjonene for å lage filmen har vært å skape dialog rundt det å være skeiv og komme fra et land der skeives rettigheter er under så sterkt angrep som de er i Polen. Reaksjonene på filmen har vært mange, både positive og negative. Les om reaksjonene på filmen i artikkelen lenket til under. Hvorfor tror du at filmen har skapt så sterke reaksjoner, spesielt i polske miljøer? I hvilken grad tror du sosiale medier er med på å forsterke negative reaksjoner som dette? Hvorfor tror du at flere polakker oppfatter at filmen fremstiller dem negativt? Hvordan synes du at filmen framstiller de polske migrantene?

Eksterne linker:

Publisert