Totalbilde av innsiden i det som ser ut som et kjernekraftverk. Det ser ut som et svømmebasseng. Rundt bassenget er det et gjerde. Det ser veldig industrielt ut med kaldt lys, eggehvite vegger og store ventilasjonsrør. Vi kan skimte noen mennesker med blå frakk og hvit hjelm lang bak i bildet. Foto.
Totalbilde av innsiden i det som ser ut som et kjernekraftverk. Det ser ut som et svømmebasseng. Rundt bassenget er det et gjerde. Det ser veldig industrielt ut med kaldt lys, eggehvite vegger og store ventilasjonsrør. Vi kan skimte noen mennesker med blå frakk og hvit hjelm lang bak i bildet. Foto.

Oppgaver til filmen Nuclear Now

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Kan klimakrisen håndteres før det er for sent?

Menneskehetens energibehov synes å være umettelig. Miljøaktivister og mange politikere mener at vi må kutte energibehovet. Flertallet av politikere mener derimot at vi må skaffe tilveie mer energi. Kan ny kjernekraftteknologi være en av løsningene for håndtering av et klima ute av kontroll?

Energikilder vi har

Vi deler gjerne inn energikilder i flere kategorier. De fossile karbonkildene består av petroleum – olje og gass – og i fast form som kull. Disse står for det som gjerne kalles drivhusgasser når de forbrennes og som de fleste forskere mener er kildene til at kloden varmes opp. Videre snakker vi nå mye om fornybare energikilder, som blant annet er det Norge har vært velsignet med og er rik på, nemlig vannkraft. Men nå er også vindkraft et uttrykk som stadig oftere inkluderes i det grønne skiftet, sammen med blant annet utvinning av energi fra solcellepaneler. I tillegg snakkes det gradvis mer om å inkludere kjernekraft som et supplement til fornybar energi og som del av det grønne skiftet.

Hvorfor kjernekraft?

 1. I filmen Nuclear Now reiser den berømte (og beryktede) filmskaperen Oliver Stone rundt i verden og intervjuer forskere og politikere om deres forhold til og syn på kjernekraft.
  1. Mange av dem som blir intervjuet er spesialister på energiforskning. Hvorfor tror du at så mange er for kjernekraft?
  2. Kan det tenkes at Oliver Stone har valgt intervjuobjektene nettopp derfor?
  3. Eller kan det tenkes at de som virkelig har satt seg inn i kjernekraftproblematikken har gode grunner til å være positive?
 2. Filmen åpner med dramatiske hendelser som beskriver sovjetiske brannfolk som prøver å rydde opp etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl i Ukraina i 1986. 
  1. Tsjernobyl er den eneste kjernekraftulykken som direkte krevde liv. I filmen framkommer det tall som sier hvor mange som døde av stråling og offisielt hvor mange som døde av langtidsvirkninger og kreft. Er det tale om titusener?
  2. Filmen sier også hvor mange som tilsvarende dør av utendørs luftforurensing fra fossile kilder årlig. Er det tale om millioner?
  3. Hvorfor er kull så mye farligere for helse enn øvrige energikilder? Hva sier filmen om det? 
  4. Hva var årsaken til Tsjernobylulykken ifølge Stone?
  5. Og hva var årsaken til Fukushimaulykken i Japan i 2011? Og var det noen som døde av direkte stråling den gang, eller var det andre årsaker til at rundt 80.000 mennesker døde?
 3. Nuclear Now peker på motstanderne av kjernekraft og at de går langt tilbake i tid.
  1. Hvem hadde motiver for å sverte kjernekraftutviklerne? Hva skjedde etter President Eisenhowers «Atoms for Peace»-tale, ifølge filmen?
  2. Og hva skyldtes redselen for kjernekraft i befolkningen? I filmen uttaler grunnleggeren av miljøorganisasjonen Greenpeace Dr. Patrick Moore noe om sammenhengen mellom atomvåpen og kjernekraft. Hva konkluderte han med?
 4. Et tilsynelatende viktig tema for motstanderne av kjernekraft har alltid vært problemer knyttet til håndteringen av det radioaktive avfallet fra kraftverkene.
  1. Hva sier filmen om omfanget etter 60 års drift av kjernekraftverk i USA?
  2. Finland og Sverige er to eksempler på modernisering i håndtering av radioaktivt avfall. Hva er tiltakene de har satset på, slik det framkommer av filmen?
 5. Oliver Stone er begeistret for den nye og revolusjonerende teknologien, blant annet når det gjelder formeringsreaktorer.

  1. Hva går ideen bak formeringsreaktorer ut på slik Stone får vite av forskere og ingeniører i Russland?

  2. Filmen konkluderer langt på vei at det er bedre med mange små selskaper som arbeider med utvikling av ny teknologi enn de store multinasjonale konsernene. Hva er årsaken til at filmskaperne ikke har så stor tillit til de store selskapene? Kan det tenkes at også store norske konsern har den samme innstillingen?

 6. Synes du at Nuclear Now bagatelliserer utfordringene knyttet til kjernekraft etter å ha sett den, eller har du endret syn på kjernekraft i forhold til fossile kilder? Og hva synes du
  om fornybare energikilder i forhold til kjernekraft?
Publisert