Folkemengde som demonstrerer. Vi kan skimte en grønn bil i folkemengden og faner. Menneskene er midt i et rop. Flere av dem har knyttneven i været. De ser engasjerte ut.
Folkemengde som demonstrerer. Vi kan skimte en grønn bil i folkemengden og faner. Menneskene er midt i et rop. Flere av dem har knyttneven i været. De ser engasjerte ut.

Ellos eatnu - La elva leve - Egnethet i skolen

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål

Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre tverrfaglige temaene. Filmen inneholder ingen elementer som virker åpenbart forstyrrende for elevene. Det er en scene som viser et selvmord, men scenen er satt inn i kontekst, og er ikke spekulativ. Vi får også se Esters reaksjon etterpå. Tematikk og fortellermåte tilsier at den vil passe godt på både ungdomstrinnet og videregående. Den tar utgangspunkt i faktiske hendelser, fortalt fra perspektivet til ei ung jente og gjør opplevelsene av konflikt og identitet personlig.

Elevene kan jobbe skriftlig eller muntlig, individuelt eller i grupper, dere trenger ikke jobbe med samtlige oppgaver, men filmen er egnet til å jobbe tverrfaglig og kan igangsette mange fine diskusjoner i mange fag. Formuleringer kan selvsagt endres av faglærer for å tilpasses andre vanskelighetsgrader. Vurder gjerne hvor godt oppgavene passer for din elevgruppe, og velg og presenter oppgavene med omhu ettersom et av de omhandler tematikk som mange elever kan kjenne seg igjen i, men som kan være vanskelig å snakke om i plenum. 

Historiske hendelser

Framstillingen av de historiske hendelsene vil fungere som inngangsportal til å jobbe med nyere historie, både fordi de var av stor betydning i seg selv, men også for de endringene de førte med seg. Både når det gjaldt storsamfunnets holdninger til den samiske befolkningen, men også de formelle institusjonene som oppsto i kjølvannet av Alta-aksjonen. Alta-aksjonen kan også sies å ha vært en av miljøvernbevegelsens største sak på den tida. Debattene rundt norsk energipolitikk hadde pågått siden slutten av 60-tallet, men den massive oppslutningen Alta-aksjonen fikk gjennom blant annet «Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget» hadde man ikke sett tidligere i et så stort omfang. Verneinteresser, bestemmelsesretten over naturressursene og ønsket om økt lokalt selvstyre på området var sentrale spørsmål.

Filmens ulike tema

Filmen berører også en rekke andre temaer som kan brukes for å jobbe tverrfaglig. Det er selvsagt å komme inn på Norges behandling av den samiske befolkningen gjennom tidene, og via hovedkarakterens jobb som lærervikar kan fornorskningspolitikken belyses. Verden over er det høyere selvmordsrater blant urfolk enn blant majoritetsbefolkningene. Dette blir også et tema i filmen da en ung mann velger tilsynelatende umotivert å avslutte livet. Mental helse blant urfolk, men også generell mental helse, er et viktig tema som dere kan bruke filmen som et utgangspunkt for å snakke om.

 

Publisert