Folkemengde som demonstrerer. Vi kan skimte en grønn bil i folkemengden og faner. Menneskene er midt i et rop. Flere av dem har knyttneven i været. De ser engasjerte ut.
Folkemengde som demonstrerer. Vi kan skimte en grønn bil i folkemengden og faner. Menneskene er midt i et rop. Flere av dem har knyttneven i været. De ser engasjerte ut.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Ellos eatnu - La elva leve er basert på historiske hendelser. Undersøk og gjør deg bedre kjent med den virkelige Alta-aksjonen.

  1. Presenter Alta-aksjonen slik den fant sted i virkeligheten. Dere kan for eksempel bruke Nasjonalbiblioteket for å søke i aviser fra den tiden. NRKs nettsider har en rekke arkivopptak fra hele aksjonen, i tillegg finnes det en podcast som heter Hele historien. Let opp Fosen-dommen på Norges Høyesteretts nettsider. Hvordan har den norske stat fulgt opp denne dommen? Dette er også en sak hvor, på lik linje med Alta-aksjonen, samiske interessert settes opp mot storsamfunnets inngripen. Se på likheter og ulikheter med Alta-utbyggingen. Ha enten en muntlig eller en skriftlig oppgave hvor dere diskuterer hvor mye skal de enkelte grupperingene ofre for at, som i dette tilfelle, storsamfunnet skal sikre strømforsyningen. 
  2. I et intervju med filmnettstedet rushprint.no sier regissør Ole Giæver: «En ting som opptar meg mye ved vår samtid er den individualistiske tendensen. Jeg opplever at vi lever i en selvopptatt tid, selv om det også finnes mye samfunnsengasjement blant folk. Om man er mot kjøttindustrien, velger man å bli vegetarianer istedenfor å gå ut og protestere mot industrien. Eller om man har et miljøengasjement, handler man i butikken med en medbragt tøypose istedenfor å lenke seg fast i en oljeplattform. […] Da jeg begynte å tenke på hvordan jeg kunne ta opp noen av de temaene i en spillefilm, dukket Alta-aksjonen opp ganske fort i hodet mitt. […] Det ble klart for meg at det er mye å lære av Alta-saken og måten man aksjonerte på den tiden – den kollektive aksjonsformen og solidaritetstanken, som stod veldig sterkt.» Ta utgangspunkt i dette utsagnet og se det i lys av hvordan dere opplever at dagens ungdommer engasjerer seg. Skriv et essay med utgangspunkt i sitatet. Hele avsnittet finner dere her https://rushprint.no/2022/11/ellos-eatnu-la-elva-leve-apner-tiff-2023/ Andre kilder kan være Kantar / Norsk Gallup sitt Klimabarometeret 2022.

Publisert