Ung kvinne ikledd rødt rutete sjal og en samisk sølje i halsen. Rundt halsen henger et skilt hvor det står "sultestreiker". Hun ser oppgitt ut. I bakgrunnen kan vi skimte en lavvo.
Ung kvinne ikledd rødt rutete sjal og en samisk sølje i halsen. Rundt halsen henger et skilt hvor det står "sultestreiker". Hun ser oppgitt ut. I bakgrunnen kan vi skimte en lavvo.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Oppdag Esters reise fra å avvise sitt samiske oppgav, til å gå gjennom den transformative endringen hennes i filmen Ellos eatnu - La elva leve.

  1. «Jeg vil ikke være samisk!» sier Ester et sted i filmen. Ta utgangspunkt i dette sitatet og beskriv den endringen som Ester gjennomgår i filmen. Forklar også hva som var hennes utgangspunkt, hvorfor tror dere hun tenkte på seg selv som mer norsk enn samisk i begynnelsen av filmen, hva det var underveis som fikk henne til å endre standpunkt, både på et personlig plan men også i forhold til samfunnet rundt? Hvordan står dette i kontrast til Mikael, søskenbarnet hennes? 
  2. «Så tante har blitt norsk?», sier Mikael til Ester når han henter henne. Hvordan kan dette utsagnet si noe om forholdene i hjemmet til moren, stefaren og halvbroren? 
  3. Fra Aristoteles har vi lært at en rollefigur i teater både skal være en troverdig etterligning av en person og bærer av en funksjon i fortellingen. Den ene av hennes lærerkollegaer, og til dels også Esters stefar i begynnelsen av filmen, kan sies å representere et særlig syn på det samiske. Hvordan kommer dette til uttrykk i filmen? 
  4. Hvilken funksjon har bestemoren til Ester i filmen? 
  5. Gjennom et tilbakeblikk i begynnelsen av filmen blir vi introdusert for faren til Ester, Isak. Hva skjer i dette tilbakeblikket? Hvordan har dette påvirket Ester og hennes mor? 

 

Publisert