En ung kvinne i profil. Hun ser ut av et vindu. Hun ser misfornøyd ut. Det brune håret hennes er i en lav hestehale. Hun har på seg en blå rutete topp. I bakgrunnen står en annen kvinne også å ser ut vinduet ut. Hun ser rolig ut.
En ung kvinne i profil. Hun ser ut av et vindu. Hun ser misfornøyd ut. Det brune håret hennes er i en lav hestehale. Hun har på seg en blå rutete topp. I bakgrunnen står en annen kvinne også å ser ut vinduet ut. Hun ser rolig ut.

Mental helse

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Utforsk den viktige tematikken rundt unges psykiske helse og selvmord gjennom filmen Ellos eatnu - La elva leve. Få innsikt i Mikael og Isaks tragiske valg i filmen, som kan være en fin bro til å åpne diskusjonen om disse utfordrende temaene.

Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager (Ungdata). Ifølge Mental Helse Ungdom er det i Norge over 500 dødsfall som følge av selvmord hvert år, og selvmord er den vanligste dødsårsaken for unge under 25. Det er langt flere selvmordsforsøk. I denne filmen er det den unge Mikael som velger å avslutte livet sitt, og vi får også forståelse av at faren til Ester, Isak, gjorde det samme. Filmen kan derfor være en inngangsport til å ta opp et vanskelig tema. Det finnes mangenettressurser på dette temaet, under her er noen av dem:

  • Psykologisk førstehjelp  – undervisningsopplegg i skolen og barnehagen for å få barn og ungdom til å bli flinkere til å sette ord på følelsene sine. (Gyldendal)
  • Det er mitt valg  – utarbeidet av Lions og er et undervisningsprogram for grensesetting og håndtering av følelser. Målgruppene er barnehagen, skolen og idretten.
  • Livet på timeplanen  – nettressurs i regi av RVTS Vest. Programmet kan være nyttig for ansatte i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som sliter med selvskading eller har selvmordstanker.
  • Sisterhood  – forebyggende tiltak spesielt rettet mot jenter i alderen 12-22 år. Formålet er å styrke jenters selvfølelse og selvtillit, gjøre dem bevisst på grensesetting og bidra til å skape et godt miljø. Det er utarbeidet en håndbok for arbeidet med jentegrupper, og også en tilsvarende for arbeid med guttegrupper, kalt Brotherhood.

 

 

Publisert