Total av en ung mann som står i en gang i Det hvite hus. Han har på seg dress og ryggsekk, og ser ned i mobilen sin. Han står i profil. Forran ham er to flagg, det ene ser ut til å være det amerikanske flagget. Det er en hvit gang med grått gulv. Foto.
Total av en ung mann som står i en gang i Det hvite hus. Han har på seg dress og ryggsekk, og ser ned i mobilen sin. Han står i profil. Forran ham er to flagg, det ene ser ut til å være det amerikanske flagget. Det er en hvit gang med grått gulv. Foto.

Holdninger til konflikter i Midtøsten

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Her er oppgaver som utforsker religiøse og politiske synspunkter på konflikter i Midtøsten. Oppgavene tar utgangspunkt i dokumentarfilmen Praying for Armageddon.

  1. Jerusalem er en hellig by for både jøder, kristne og muslimer. Hvorfor er det slik?
  2. I Praying for Armageddon ser vi at USA i 2018 flyttet ambassaden sin i Israel, fra Tel Aviv til Jerusalem. Året før kom FN med et vedtak som advarte sterkt mot dette. Bruk internett og undersøk hvorfor FN kom med denne advarselen, og drøft konsekvensene av USA sitt valg om å flytte ambassaden.
  3. Den norske ambassaden i Israel ligger i Tel Aviv.  I 2021 diskuterte Stortinget om Norge også skulle flytte sin ambassade til Jerusalem. Hvilket politisk parti var det som fremmet dette forslaget, og hva var begrunnelsen?
  4. På 1950- og 1960-tallet var mange politiske partier i Norge erklærte Israel-venner. I dag er majoriteten av norske politikere kritiske til den politikken den israelske regjeringen fører. Hvorfor tror du holdningen til Israel har endret seg i løpet av de siste femti åra?
  5. I Norge er det mange organisasjoner som engasjerer seg i forhold utenfor landegrensene. To organisasjoner som har et stort engasjement for konflikten mellom Israel og Palestina er MIFF - Med Israel For Fred og Palestinakomiteen. Undersøk hjemmesidene til begge disse organisasjonene, og finn forskjellene i deres meninger og standpunkt.
  6. Etter at konflikten mellom Israel og Palestina igjen eskalerte i oktober 2023, kunne man lese nyhetssaker om en økning av antisemittisme både i Norge og andre steder i verden. Finn eksempler fra nyhetskilder om dette, og drøft hvordan slike konflikter kan skape hat mot folkegrupper.
  7. Flere steder kan man også lese at kritikk av staten Israel kan tolkes som antisemittisme. Finn eksempler på dette og drøft forskjellene mellom kritikk av Israel og antisemittisme.
Publisert