Totalbilde av demonstranter utenfor Det hvite hus i USA. Midt i folkemengden er en stor hvit banner med teksten "Jesus matters" skrevet med svarte bokstaver. Foto.
Totalbilde av demonstranter utenfor Det hvite hus i USA. Midt i folkemengden er en stor hvit banner med teksten "Jesus matters" skrevet med svarte bokstaver. Foto.

Praying for Armageddon

Aldersgrense er 12
Aldersgrensen er 12 år
Filmplakat. En mann som skal forestille Jesus med hvit kjortel og rød kappe rir på en hvit hest i himmelen. I den ene hånden holder han et amerikansk flagg, og i den andre et skytevåpen - muligens en rifle - som han har rettet ned mot Jorden. Solstråler skimter såvidt inn fra høyre. Nederst på plakaten er dokumentarens tittel skrevet i blokkbokstaver.
Filmplakat. En mann som skal forestille Jesus med hvit kjortel og rød kappe rir på en hvit hest i himmelen. I den ene hånden holder han et amerikansk flagg, og i den andre et skytevåpen - muligens en rifle - som han har rettet ned mot Jorden. Solstråler skimter såvidt inn fra høyre. Nederst på plakaten er dokumentarens tittel skrevet i blokkbokstaver.

Filmpresentasjon

Forfatter:

Praying for Armegeddon (2023) er en dokumentarfilm som retter et kritisk søkelys mot konservative evangelisk-kristne i USA. Filmen problematiserer hvordan deres forestillinger om at verden snart går under, gjør at de forherliger krig og bruker sin politiske innflytelse til å støtte staten Israels annektering av palestinsk territorium.

Om filmen

Praying for Armegeddon belyser den konservative evangeliske (evangelikale) bevegelsen fra flere forskjellige perspektiver; fra grasrota via vekkelsesmenighetene og mega-kirkene – hele veien inn i Det Hvite Hus.

Filmen tar blant annet opp måten organisasjoner som Christians United for Israel driver lobbyvirksomhet på for å påvirke politiske beslutninger knyttet til Israel, og videre hvordan representanter i den amerikanske kongressen argumenterer for at deres støtte til Israel kommer fra en personlig kristen tro.

Dokumentaren kommer også med eksempler på hvordan bevegelsens politiske innflytelse påvirker konflikten mellom Palestina og Israel. Er det slik at de ikke ønsker fredelige løsninger i Midtøsten, men anser en eskalering av konflikten som det endetidstegnet de har ventet på?

Egnethet i skolen

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av denne filmen vil kunne bidra til å nå flere av læreplanens kompetansemål, spesielt innen historie, religion og etikk, filosofi og politikk og menneskerettigheter.

I læreplanen står det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap sentralt, og oppgaver relatert til denne filmen er godt egnet til å belyse dette temaet.

Filmen har 12-årsgrense, da filmen har intens og dramatisk stemning, samt skildrer en tematikk som for noen kan oppleves skremmende. I skolesammenheng er filmen best egnet for elever på videregående trinn, spesielt elever i vg3.

 

Publisert 19.01.2024
Halvtotal av en mann som kneler med ryggen til. Han blir hedret av en annen eldre mann som legger et sverd på skulderen hans. Foto.
Filmplakat. En mann som skal forestille Jesus med hvit kjortel og rød kappe rir på en hvit hest i himmelen. I den ene hånden holder han et amerikansk flagg, og i den andre et skytevåpen - muligens en rifle - som han har rettet ned mot Jorden. Solstråler skimter såvidt inn fra høyre. Nederst på plakaten er dokumentarens tittel skrevet i blokkbokstaver.