Halvnært bilde av hender som holder det som ser ut til å være en Bibel. På vedkommendes venstre hånd er det en gullring på ringefingeren. Vedkommende blar i Bibelen og er ikledd en svart dress. I bakgrunnen er et vindu og en grønn plante. Foto.
Halvnært bilde av hender som holder det som ser ut til å være en Bibel. På vedkommendes venstre hånd er det en gullring på ringefingeren. Vedkommende blar i Bibelen og er ikledd en svart dress. I bakgrunnen er et vindu og en grønn plante. Foto.

Religiøse forestillinger

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Religion og fundamentalisme er en sentral del av tematikken i filmen Praying for Armageddon. Her er oppgaver som ser nærmere på disse temaene, og oppgaver som utforsker ulike forestillinger om verdens undergang.

Religion og fundamentalisme

Kristendommen deles gjerne inn i tre hovedretninger – den katolske kirken, den ortodokse kirken og de protestantiske kirkene. De protestantiske kirkene består av mange forskjellige kirkesamfunn. I Nord-Europa og USA tilhører mange et evangelisk-lutherske kirkesamfunn. 

 1. Les om religion i USA i Store norske leksikon. Hvor stor andel av befolkningen i USA er evangelisk kristne?
 2. Beskriv hvordan kristne som har et fundamentalistisk bibelsyn leser Bibelen, sammenlignet med kristne som har et historisk-kritisk bibelsyn.  
 3. Finn eksempler fra Norge i dag på kristne grupperinger som forstår Bibelen på helt ulik måte. Hva har dette hatt å si for synet på eksempelvis kvinnelige prester og likekjønnet samliv?
 4. Det finnes også fundamentalister blant muslimer. Finn eksempler på slike grupperinger, og beskriv deres ideologi.
 5. Også innen jødedommen finnes det fundamentalister. Beskriv hvordan ultraortodokse jøder ser på de hellige skriftene, og på jødenes rett til områder som Israel i dag okkuperer.
 6. Finnes det likhetspunkter mellom muslimsk fundamentalisme, jødisk fundamentalisme og kristen fundamentalisme?
 7. Den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem er en religiøs sammenslutning som også har mange medlemmer i Norge. Hva er formålet til denne grupperingen, og hvordan begrunner de at Israel har en så sentral plass i deres forståelse av kristendommen?

Forestillinger om verdens undergang

 1. Hva betyr begrepet apokalypse, og hva er apokalyptisk litteratur??
 2. Hvordan beskrives verdens undergang i Daniels bok i Det gamle testamentet? Denne boken har jødedom og kristendom felles.
 3. Hvordan beskrives verdens undergang i Koranen i Surene 81, 82, 84 og 99?
 4. Filmens tittel er Praying for Armageddon, og begrepene endetid og dommedag gjentas flere ganger. Undersøk hva Armageddon betyr og innebærer.
 5. Hvorfor tror du mange fundamentalistiske kristne er så opptatt av Bibelens spådommer om verdens undergang og Jesu gjenkomst, i boken Johannes Åpenbaringer i Det nye testamentet?
 6. I norrøn mytologi finner vi forestillingen om Ragnarok. Drøft likheter og ulikheter mellom Armageddon og Ragnarok.
 7. Diskuter i hvilken grad forestillinger om verdens undergang også preger sekulære bevegelser som miljøbevegelsen.

Filosofisk samtale

John Lennon skrev sangen Imagine i 1971.

Her heter det:

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too


Gjennomfør en filosofisk samtale i klassen der dere reflekterer over ulike sider ved dette spørsmålet:
- Ville det vært fred i verden dersom religion ikke fantes?

Publisert