Halvtotal i froskeperspektiv. En person ser oppover i det som ser ut til å være i et religiøst rom. Det ser ut som en spiral av glassmalerier opp mot et vindu i toppen av et tårn, innenifra. Foto.
Halvtotal i froskeperspektiv. En person ser oppover i det som ser ut til å være i et religiøst rom. Det ser ut som en spiral av glassmalerier opp mot et vindu i toppen av et tårn, innenifra. Foto.

Religion og makt

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Disse oppgavene tar utgangspunkt i tematikk fra dokumentarfilmen Praying for Armageddon. Oppgavene omhandler forholdet mellom religion og makt i USA og i Norge.

  1. Filmen Praying for Armegeddon reiser spørsmål om USA er i ferd med å utvikle seg til et teokrati. Forklar hva et teokrati er, og hva som er forskjellen på et demokrati, et diktatur og et teokrati.
  2. Finn eksempler på andre stater som kan kalles teokratier. Hva kjennetegner måten disse statene styres på?
  3. Hvordan vil du beskrive status for menneskerettigheter i disse statene? Bruk gjerne Amnestys statusoversikt som kilde. 
  4. Olav Haraldsson, eller Olav den hellige, blir gjerne sett på som den vikingkongen som «kristnet» Norge. Hvordan var forholdet mellom statsmakten og kirkemakten i Norge på hans tid?
  5. I nesten 200 år hadde Norge en statskirkeordning som gjennom grunnloven definerte kristendommen (lutherdommen) som statens religion. Den Norske Kirke er ikke lenger en statskirke, men er fortsatt Norges største kirkesamfunn. Diskuter årsaker til at statskirkesystemet ble avviklet i 2012.
  6. USA har aldri hatt en statskirkeordning. Hva tror du grunnen kan være til det?
  7. I filmen ser vi at de mest ekstreme i den religiøse bevegelsen er hvite nasjonalister. Hvorfor er kombinasjonen av nasjonalisme, etnisitet og religion spesielt farlig? 
  8. Patriarken i Moskva, som er overhode for den russiskortodokse kirken i Russland og Ukraina, har helhjertet støttet Russlands krigføring og okkupasjon i Ukraina. Hvordan begrunner han det, og hvordan har den ukrainske kirken reagert på patriarkens uttalelser?
Publisert