Halvnært bilde av jente. Noen bruker et måleredskap til å måle nesen hennes.
Halvnært bilde av jente. Noen bruker et måleredskap til å måle nesen hennes.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Gjennom disse refleksjonsoppgavene satt i lys av filmen Sameblod, skal vi identifisere og diskutere ulike former for rasisme, og reflektere over hvordan man kan være med å bekjempe rasistiske holdninger i samfunnet.

  1. Hva er rasisme?
  2. Ut fra definisjonen du/dere ga i forrige spørsmål, hvilke (små og store) eksempler på rasisme finner man eksempler på i Sameblod?
  3. Kjenner dere til andre eksempler på rasisme i løpet av de siste par århundre i Europeisk historie? Snakk sammen i klassen.
  4. Er det noen menneskegrupper i Skandinavia som blir utsatt for rasisme i dag? Diskuter i klassen.
  5. Er foreldrene til Niklas Wikander rasister? Diskuter i klassen.
  6. I Sameblod ser vi svensker oppleve seg selv som overlegne samene. Hvordan tror du man tenker om man synes seg selv og sitt folk er bedre enn andre folkegrupper?
  7. Noen av guttene som plager Elle-Marja og de andre skolejentene, uttaler at samene er på et lavere utviklingstrinn. Hvordan tror du at de ville ha argumentert for dette? Hva ville du ha besvart denne argumentasjonen med?
  8. Hva kan man som enkeltmenneske gjøre for å bidra til at rasistiske holdninger i samfunnet vårt reduseres?
Publisert