Halvnært bilde av jente. Noen bruker et måleredskap til å måle nesen hennes.
Halvnært bilde av jente. Noen bruker et måleredskap til å måle nesen hennes.

Samenes tradisjonelle landområder

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Gjennom disse oppgavene skal vi lære om samenes tradisjonelle landområder og deres livsgrunnlag, og se på hvordan dette har påvirket deres kultur og identitet fra et historisk perspektiv.

  1. Hvilke landområder har historisk sett vært samenes trakter? Finn kart på internett. 
  2. Hva slags typer livsgrunnlag har, før vår moderne tid, vært naturlige for mennesker i disse områdene?
  3. Hvilke av samenes næringsgrunnlag i dag er en fortsettelse av de livsoppholdelsestradisjoner som alltid har vært utøvd av mennesker i disse områdene?
  4. Hva tror du mennesker som tilbringer store deler av livet i denne naturen verdsetter mest? Hva tror du er de største utfordringene, hvis man for eksempel driver med reindrift?

 

Publisert