Nærbilde av noen samiske barn og ungdommer som står på en rekke. De ser triste og alvorlige ut, og har på seg kofte.
Nærbilde av noen samiske barn og ungdommer som står på en rekke. De ser triste og alvorlige ut, og har på seg kofte.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Utforsk samisk historie og kultur gjennom disse refleksjonsoppgavene som tar utgangspunkt i Elle-Marjas verden i filmen Sameblod

  1. Filmen viser en lang rekke eksempler på hva man kan assosiere med samisk liv og kultur. Snakk sammen i grupper, og lag en liste over de ulike eksemplene dere kjente til fra før, og hva som eventuelt var nytt.
  2. Samene er et urfolk. Hva menes med dette? Hvilke andre urfolk finnes på jorda i dag?
  3. Elle-Marja har lært seg å skamme seg over sin samiske bakgrunn. Hva tror du gjør at hennes lillesøster, Njenna, er (og forblir) av motsatte holdninger?
  4. Hva tror du en samejente som Njenna kan om naturen, som moderne barn og unge i dag ikke kan? Snakk sammen og gi ulike eksempler.
  5. Hvis vi alle levde slik som reinsdyrsamer gjorde for om lag hundre år siden, hvilke fordeler kunne det ha gitt naturen vår sammenlignet med i dag?
  6. På hvilke grunnlag kunne svenske myndigheter bestemme at samiske barn måtte gå på skole og lære svensk?
  7. Også i Norge ble samene tvunget til å fornorske seg av myndighetene. Finn mer stoff om dette på internett. På hvilke ulike måter har norske myndigheter påvirket livene til samene her til lands? Bruk internett.
  8. Bruk internett for å finne informasjon, og skriv tre faktasetninger om det samiske språket?

 

Publisert