En ung kvinne sitter på huk omgitt av en flokk sauer. Det er snø på bakken og solen skinner. Kvinnen holder rundt den ene sauen. De ser inn i øynene til hverandre. Foto.
En ung kvinne sitter på huk omgitt av en flokk sauer. Det er snø på bakken og solen skinner. Kvinnen holder rundt den ene sauen. De ser inn i øynene til hverandre. Foto.

Det norske landskapet og landbruket

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Hvordan har det norske landbruket utviklet seg, og hvorfor? Filmen Sau kan lære deg mye om sauebondeyrket i Norge, før og nå. 

Denne oppgaveseksjonen krever både egne refleksjon, samt at man innhenter informasjon fra relevante kilder man finner på internett. 

  1. Sau har svært lenge vært veldig vanlig i landbruket i Norge. Hva er det som gjør sauen velegnet som husdyr?
  2. Hvilke av familien Nystabakks måter å drive gårdsbruk på kan man beskrive som gammeldagse? Gi ulike eksempler?
  3. I filmen får vi høre om ulike rovdyr, som ørn, jerv og gaupe. I norsk natur finner vi også ulv og bjørn. Mens Rakel sine sauer er på beite, får vi vite at flere lam blir tatt av rovdyr. Rakel er opptatt av at både sauer og rovdyr skal kunne ferdes fritt i naturen, selv om dette medfører tap av noen sauer, så lenge det står i balanse med hvor mange lam hun får ned fra fjellet igjen. Hva synes du om denne filosofien?
  4. Terje Nystabakk sier at han har ”tungt for tanken på at landskapet skal være uten verdi, og bare gro igjen.” Hva mener han med dette, tror du? Hva slags verdi er det han tenker at landskapet har som er avhengig av mennesker for å komme til sin rett?
  5. Vi får vite at da Rakel og Rebekka vokste opp, var det husdyr i alle gårdene langs fjorden. I dag er det kun deres egen gård hvor det fortsatt er dyrehold. Helt til slutt i filmen er det tekst på skjermen som forteller oss at minst ett gårdsbruk legges ned i Norge hver dag. Hva tror dere er årsaken til denne utviklingen? Bruk internett for å finne mer stoff om dette.
  6. Norge er et av verdens minst selvforsynte land. Hva menes med dette? Snakk sammen om fordeler ved å være selvforsynte – og ulemper ved å ikke være det.
  7. Terje Nystabakk er optimist, og tror at hans måte å drive gårdsbruk på ”er en fremtidsjobb”. Han sier at ”det er grenser for hvor lenge man kan bygge ned og ødelegge det som skal livberge oss.” Snakk sammen om hva dere tror han mener med dette? Hvem er det han tenker på som ”bygger ned og ødelegger”?
  8. Rakel sier at fremtiden vil kreve et helt annet energiregnskap (i landbruket), og vi må omdefinere hva som er effektivitet. Hun mener fremtiden ”trenger mer manuell arbeidskraft i mindre skala”. Snakk sammen om hva som er likt i hennes tankegang sammenlignet med farens tankegang (se oppgave 7). Hvilke syn på norsk landbruk er det de to er enige om?
Publisert