Halvnært bilde av en ung dame som holder et svart lam i armene. Hun smiler, har et blomstrete skaut på hodet og grønn hettejakke på seg. Hun ser ned på lammet og ser veldig glad ut. I bakgrunnen ser vi en rød husvegg, muligens en låve. Foto
Halvnært bilde av en ung dame som holder et svart lam i armene. Hun smiler, har et blomstrete skaut på hodet og grønn hettejakke på seg. Hun ser ned på lammet og ser veldig glad ut. I bakgrunnen ser vi en rød husvegg, muligens en låve. Foto

Menneskene i filmen Sau

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Tittelen Sau til tross, i denne filmen blir vi kjent med et knippe karaktersterke mennesker. Målet med denne oppgaveseksjonen er å reflektere over menneskelige kvaliteter, og hvilke sider man bør dyrke ved seg selv for å stå i ulike oppgaver og utfordringer. 

Disse oppgavene har ingen fasitsvar, så ikke vær redd for å dele tankene dine.

  1. Rakels foreldre, Terje Nystabakk og Ann Katrin Sætrevik, har lagt ned mange års arbeid på gården sin. Hvilke personlige egenskaper er det de to har, som har gjort det mulig for dem å bruke hele sitt arbeidsliv på en så krevende arbeidsplass som det et småbruk kan være? (Hver elev i klassen kan skrive ned fem stikkord hver, som beskriver Terje og Ann Katrin. Etterpå kan dere sammenligne; var det noen ord som ofte gikk igjen?)
  2. Terje sier at ”jeg har aldri drømt om å slutte å arbeide.” Tidlig morgenen etter at Rakel høytidelig har overtatt driftsansvaret på gården, ser vi at foreldrene likevel er på plass i fjøset, klare for innsats. Hva sier dette om arbeidsmoralen deres? Hvilke tanker tror du de to gjør seg om arbeidstider, ferier og pensjonisttilværelse?
  3. Rakel sier: ”Jeg hadde aldri fått fred med meg selv om jeg aldri hadde prøvd å flytte hjem og drive gården.” Hva tror du er årsaken til at hun føler det så sterkt å prøve livet som bonde på hjemgården?
  4. Hvilke personlige egenskaper har Rakel, som dere mener gjør henne egnet til et liv som sauebonde på et småbruk? (Snakk gjerne sammen om hva dere husker faren svarte, da han ble spurt om når han skjønte at Rakel hadde anlegg for gårdsdrift.)
  5. Hva får vi vite om Ida, Rakels kone? Hva tror du er hennes hovedmotivasjon bak å bosette seg på denne gården? Hva tror du hun setter mest og minst pris på ved livet som sauebonde? Begrunn svaret ditt. 
  6. Reflekter over om du selv kunne jobbet som sauebonde på et småbruk.
Publisert