En ung kvinne sitter på huk omgitt av en flokk sauer. Det er snø på bakken og solen skinner. Kvinnen holder rundt den ene sauen. De ser inn i øynene til hverandre. Foto.
En ung kvinne sitter på huk omgitt av en flokk sauer. Det er snø på bakken og solen skinner. Kvinnen holder rundt den ene sauen. De ser inn i øynene til hverandre. Foto.

Før filmvisning: Ord og uttrykk

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

I filmen Sau hører man en del ord og uttrykk som mange kanskje ikke kjenner til fra før. For læringsutbyttets skyld, kan det derfor være nyttig å i forkant av visningen snakke sammen om betydningen av disse. 

Følgende ord og uttrykk er altså knyttet til livet i landbruket. For å finne svar kan dere snakke sammen om hva dere allerede kan, før dere eventuelt bruker internett eller – enda bedre – spør noen dere kjenner som dere mener har greie på dyrehold og landbruk. 

 1. Hva er et småbruk?
 2. Hva er avl?
 3. Hva vil det si å være i brunst?
 4. Hva vil det si å bli kastrert?
 5. Hva er et keisersnitt?
 6. Hvem er kårfolk?
 7. Hva vil det si å flå et dyr?
 8. Hva er en slått/slåttonn?
 9. Hva er hesjing?
 10. Hva er en ljå?
 11. Hva vil det si å gjete?
 12. Hva vil det si å forvalte naturen?
 13. Hva betyr selvberging (innen matproduksjon)?
 14. Hva er et kulturlandskap, og hva kaller man et landskap som ikke er et kulturlandskap?
 15. Hva vil det si å drive økologisk landbruk? 

Refleksjonsspørsmål

Før filmvisning kan det også være fint å tenke gjennom følgende:

 1. Hva slags mat kan vi produsere i Norge i dag?
 2. Hva betyr forbrukermakt, og har det egentlig noe å si hva slags mat du velger å kjøpe i butikken?
 3. Hva slags matvarer inngår i din favorittmat, og hva må til for å kunne produsere det du liker best å spise? 
 4. Vet du hvor og hvordan de ulike ingrediensene i favorittmaten din er produsert?

 

Publisert