Halvnært bilde av en ung kvinne og en sau. Kvinnen ser glad ut, har kort og blondt krøllete hår og en mørk lue på seg. Hun stryker sauen på skinnet. Sausen ser veldig fredfull ut, den nyter kontakten med kvinnen. Det ser nesten ut som sauen smiler litt. Det er blå himmel. De er ute. Foto.
Halvnært bilde av en ung kvinne og en sau. Kvinnen ser glad ut, har kort og blondt krøllete hår og en mørk lue på seg. Hun stryker sauen på skinnet. Sausen ser veldig fredfull ut, den nyter kontakten med kvinnen. Det ser nesten ut som sauen smiler litt. Det er blå himmel. De er ute. Foto.

Sauens behov / dyrevelferd

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Kan en film som Sau påvirke ditt forhold til dyr? Er sauen kun et nyttedyr for oss mennesker, eller kan vi utvikle et personlig forhold til dette dyret? Hvilket syn på husdyr og andre levende skapninger er det vi utvikler, hvis vi kun erfarer dem i form av kjøttmat på tallerkenen? 

Merk, det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver, og hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt tilpasse) de ulike oppgavenes vanskelighetsnivå og formuleringer.

  1. Hva er det en sau trenger for å ha et godt liv? Snakk sammen i klassen, og lag gjerne en felles stikkordliste på tavla.
  2. Så du noen scener i filmen hvor du tenkte at sauen ikke ble behandlet slik den burde? På hvilke måter kunne sauene på gården (eventuelt) ha hatt det enda bedre? Diskuter i klassen.
  3. I filmen snakkes det om at dyrehold i landbruket har forandret seg i vår moderne tid. Hvordan tror du sauer har det på moderne industrigårdbruk, sammenlignet med de sauene du så i filmen?
  4. Ann Katrin er skeptisk til at moderne avl har medført at sauer må føde både tre og fire lam. Sauen har jo bare to spener, sier hun, og det å bære frem så mange som fire fostre er en stor belastning. Hvorfor tror dere at det i dag avles frem sauer som gir store lamme-kull, selv om dette kan føre til både ubehag og død?
  5. I landbruket blir barna ofte tatt bort fra mammaen sin, veldig kort tid etter fødselen. (Dette gjelder også andre husdyrarter, for eksempel ku og gris.) Hvordan ser dere at menneskene på Nystabakk-gården forholder seg til dette? Snakk sammen om hvordan dere tror båndet mellom mor og barn i dyreriket er, sammenlignet med menneskemammaer og menneskebarn. Er det rett av oss mennesker å skille for eksempel et lam fra sauemammaen sin?
  6. Ni år gamle Frøya, ”koseværen” Ståle, vill-lammet Odin … Rakel har gitt alle sauene sine hvert sitt navn. De færreste i dag har hatt et personlig forhold til et dyr som man senere har spist. Hva tror dere det gjør med holdningene til dyrs livskvalitet, hvis man som kjøttkonsumerende mennesker kun forholder seg til dyr i form av dødt kjøtt på et matfat?
  7. Vi ser at det noen ganger blir behov for å avlive sau på gården. Når er det riktig av et menneske å drepe et dyr, og når bør det unngås? (Merk, her er ulike mennesker på jorden veldig uenige. Undersøk gjerne hva veganere og vegetarianere tenker rundt dette. Bruk internett for å finne stoff om ulike syn på verdien av dyrs liv.) 

 

Publisert