Total. En ung mann bærer en ung jente. De befinner seg ute i et nabolag på en grønn gressplen. Bak dem kan vi skimte en husrekke med fargerike hus og et tre. De er kledd i letteklær og det kan tenker at det er vår.
Total. En ung mann bærer en ung jente. De befinner seg ute i et nabolag på en grønn gressplen. Bak dem kan vi skimte en husrekke med fargerike hus og et tre. De er kledd i letteklær og det kan tenker at det er vår.

Om filmmediet

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

La oss utforske kunsten å analysere en film.

Sjanger

Tekster, også filmtekster, plasseres som regel innenfor en viss sjanger. Det vil si det er gjenkjennbare trekk ved filmen som vi også kan se i tilsvarende filmer. En sjangerplassering kan sies å hjelpe oss som publikum når vi skal se filmen, og forberede oss på et vis på det vi skal se. I omtalene av Scrapper er det flere begreper som blir brukt for å beskrive filmen.

 • Sosialrealisme
 • Magisk realisme
 • Komedie
 • Drama 
 1. Bruk kilder og finn definisjoner på disse begrepene. Knytt dem så opp mot scener, fortellergrep og form i filmen. Dersom dere hadde lest en omtale av en film i forkant hvor disse beskrivelsene hadde blitt brukt, hva slags forventninger hadde det skapt hos dere?
 2. Scrapper kan sies å være en såkalt «coming-of-age»-film. Hva betyr dette begrepet og hva kjennetegner denne typen fortellinger? Er dette en egen sjanger? Prøv gjerne å komme på noen eksempler på filmer eller andre fortellinger som kan beskrives med dette begrepet.

Filmanmeldelse 

Skriv en anmeldelse av filmen der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter filmens innhold inn i en kontekst.  

En filmanalyse eller en anmeldelse kan gjerne struktureres på denne måten:  

 • Et anslag: En kjapp setning i begynnelsen for å si noe om hva leserne får presentert.
 • Innledning: Hva er handlingen i filmen. Dette blir gjerne kalt en deskriptiv eller en beskrivende del. Viktig å ikke si for mye her, sånn at ikke handlingen blir «avslørt». En presentasjon av filmen og regissøren.
 • Beskrivelse av form og innhold: Hvordan fortelles historien? Kom gjerne inn på filmatiske virkemidler (kameravinkler, lyd, lys, musikk, klipping, bildeutsnitt osv). Andre stikkord kan være fortelleteknikk, karakterutvikling og dramaturg. Videre kan du beskrive de(n) viktigste konflikten(e) i fortellingen. Hvem er involvert, og hva består konflikten(e) i? Kan du si noe om sjangertrekk, som vi har snakket om tidligere?
 • En analysedel: Hva handler filmen om? Her ser vi etter bakenforliggende meninger.
 • Oppsummering: Hva synes du om filmen? Oppnår filmskaperne det hun ønsker? 

 

Hjelpespørsmål til lærer for å sette i gang elevene: Hva mener du er denne filmens viktigste budskap? Hvordan påvirker de valgene filmskaperne tar på deg? Hvilke scener fra filmen gjorde mest inntrykk på deg? Hva kan vi lære av filmen?

Publisert