Halvtotal. En ung mann og en ung jente står mot hverandre og peker på hverandre. Det ser ut som at det er vår eller sommer. I bakgrunnen ser vi et gjerde av blikkplater.
Halvtotal. En ung mann og en ung jente står mot hverandre og peker på hverandre. Det ser ut som at det er vår eller sommer. I bakgrunnen ser vi et gjerde av blikkplater.

Klasseperspektiv

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

La oss utforske det britiske klassesystemet nærmere og analysere hvordan filmen Scrapper portretterer London og Storbritannia.

Regissør Charlotte har i et intervju sagt at noe av motivasjonen hennes for å lage denne filmen var at hun ville lage en film om mennesker fra arbeiderklassen, men hvor dette ikke var definerende for hvordan de var eller hadde det. 

  1. Scrapper er en britisk film, satt til et arbeiderklassestrøk i London. Bruk kilder og finn definisjon på det som Charlotte Regan refererer til som «working class».
  2. Undersøk nærmere hva vi mener med det britiske klassesystemet.
  3. Hva forteller filmen om London og Storbritannia?
  4. Lærte du noe av filmen som du ikke visste fra før?
  5. Diskuter: Har vi et klassesystem i Norge? Argumenter både for og imot. Dette kan også gjøres som en gruppeoppgave. Bruk aktuelle referanser og kilder.
  6. Tror du at filmen hadde vært annerledes hvis historien var satt til Norge? Begrunn.
  7. I historien som fortelles i Scrapper, er det en rekke sosiale tjenester og offentlige systemer som er – eller kunne vært – involvert. Hva er sosiale tjenester, og hvorfor sørger staten for at vi har tilgang på disse tjenestene?
  8. Hva vil det si å være sosialarbeider? Hvor kan man for eksempel jobbe, og hva kan man jobbe med? Hvordan blir sosialtjenesten fremstilt i filmen? Hvilken effekt har dette på oss som filmpublikum?  

Publisert