Halvtotal En ung jente står forran en blåmalt vegg. På veggen henger det noe som skal forestille skyer. Det ser ut som en teaterkulisse. Jenta ser overrasket ut. Hun har på seg en hvit singlet og grå underdel.
Halvtotal En ung jente står forran en blåmalt vegg. På veggen henger det noe som skal forestille skyer. Det ser ut som en teaterkulisse. Jenta ser overrasket ut. Hun har på seg en hvit singlet og grå underdel.

Sorg

Oppgave

Forfatter:

I disse oppgavene skal vi reflektere rundt hvordan sorg kommer til uttrykk forskjellig hos alle, og hvordan voksne kan hjelpe barn gjennom en sorgprosess best mulig.

Læreren til Georgie mener at det bør da holde med en morgen med sorg etter at ens mor har gått bort. I filmen er dette et komisk utsagn, men la oss bruke det som utgangspunkt for å snakke om sorg og sorgprosesser. Disse oppgavene kan gjøres skriftlig eller muntlig, alene eller to og to.

  1. Sorg kommer til uttrykk forskjellig hos alle, ingen reagerer likt på et tap som det Georgie har opplevd. Hvordan vil dere si at Georgie takler morens bortgang? Beskriv de forskjellige reaksjonene hennes.
  2. Og hva med faren, Jason? Hvordan har han forholdt seg til det at han har en datter? Og nå, når det bare er de to igjen?
  3. Hvordan barn reagerer kommer i stor grad an på hvordan de voksne rundt dem håndterer krisen, og tar vare på dem. Hvordan har de øvrige omgivelsene til Georgie stilt opp for henne?
  4. Hvordan ville du ha snakket med Georgie om sorgen hun går igjennom? Tror du det ville vært lett å ta dette opp med henne?
  5. I forbindelse med NRK-serien Snøfall 2 var det vært mye debatt rundt dette å vise sykdom som en del av en adventskalender for barn. Les disse avisinnleggene:
  6. Når en familie står overfor sykdom eller sorg, er det en naturlig reaksjon for foreldre og omsorgspersoner å ønske å beskytte barna fra smerten og uroen som kan følge med. Imidlertid kan det være verdifullt å vurdere hvordan man best kan tilnærme seg slike utfordringer med barn, enten ved å vise åpenhet eller ved å skjerme dem. Skriv et eget avisinnlegg hvor du argumenterer for ditt syn i forbindelse med dette. Er det riktig å skjerme barn fra utfordringer og sorger, eller skal man inkludere dem? Du kan ta utgangspunkt i Scrapper og bruke Georgies reaksjon som argumentasjon for den ene eller den andre retningen, eller du kan ta utgangspunkt i debatten rundt Snøfall 2

Publisert