Halvtotal. En samisk mann og samisk kvinne sitter ansikt til ansikt på en snøscooter. De holder rundt hverandre og ser forelsket ut. I bakgrunnen ser vi snø og fjell. De har på seg tradisjonelle samiske plagg. Foto.
Halvtotal. En samisk mann og samisk kvinne sitter ansikt til ansikt på en snøscooter. De holder rundt hverandre og ser forelsket ut. I bakgrunnen ser vi snø og fjell. De har på seg tradisjonelle samiske plagg. Foto.

Forarbeid til visning av filmen Tundraens voktere

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

Filmen Tundraens voktere skildrer livet på tundraen og livsvilkårene til den nordsamiske reindriftskulturen.

Utforsk det området som kalles «den arktiske tundraen». 

  1. Hva kjennetegner tundraen som økosystem?
  2. Hvor befinner tundraen seg geografisk?
  3. Hvem er de opprinnelige innbyggerne i disse geografiske områdene, og hvilke næringer har de tradisjonelt levd av?
  4. Hvorfor kalles de for urfolk?
  5. Forklar forskjellen på tamrein og villrein, og hvorfor reinen er avhengig av å forflytte seg i landskapet?
  6. Hva er en siida, og hvorfor er siidaen en viktig organisasjonsform i reindriftsnæringen?
  7. Joik er en tradisjonell samisk musikkform. Beskriv hva en joik er, og hva den kan gi uttrykk for.
Publisert