Halvtotal. En mann og en dame står med ryggen til og ser på mens en simle løper tilbake til flokken sin. Det er snø og solen er på vei ned. I forgrunnen kan vi skimte en slede. I bakgrunnen er det fjell. Foto.
Halvtotal. En mann og en dame står med ryggen til og ser på mens en simle løper tilbake til flokken sin. Det er snø og solen er på vei ned. I forgrunnen kan vi skimte en slede. I bakgrunnen er det fjell. Foto.

Individ og kollektiv

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

I det norske storsamfunnet står prinsippene om enkeltmenneskets frihet og rett til selvstendige valg sterkt. I minoritetsmiljøer kan hensynet til storfamilien veie tyngre.

 1. Kampen for kjærligheten
  1. Filmen Tundraens voktere er en kjærlighetshistorie om to unge som kjemper for å få hverandre. Finn eksempler på dikt, noveller, romaner og filmer fra ulike tidsepoker der temaet er ung kjærlighet i konflikt med familiens forventninger. 
  2. Hvorfor tror du det finnes så mange slike fortellinger i litteraturhistorien og filmhistorien? Hva har disse fortellingene felles, og hva er forskjellig?
 2. Flokken som symbol
  1. I en av de første scenene i filmen ser vi en simle som har kommet bort fra flokken, og blir påkjørt av bussen. Simla blir reddet av Máhtte, og Lena og sønnen får være med når han fører henne tilbake til flokken. På hvilken måte er denne scenen et frampek på temaet i filmen? (Se headerbildet ovenfor).
  2. Hvorfor spiller familien og siidaen en så viktig rolle i den samiske kulturen?
 3. Individualisme og kollektivisme
  1. Hva skiller et samfunn som bygger på kollektivistiske verdier fra et samfunn som bygger på individualistiske verdier?
  2. Finn eksempler fra Norge i dag på konflikter som kan oppstå når ulike tradisjoner og verdisyn møtes.
  3. Hvorfor tror du konflikter rundt seksualitet og kjønnsroller oppleves som spesielt truende i kollektivistiske og tradisjonsbundne miljøer?
Publisert