Nærbilde. En ung samisk mann og samisk kvinne i profil. De har nese mot nese og smiler, de ser forelsket ut. De er ikledd tradisjonelle samiske luer. Foto.
Nærbilde. En ung samisk mann og samisk kvinne i profil. De har nese mot nese og smiler, de ser forelsket ut. De er ikledd tradisjonelle samiske luer. Foto.

Karakterer og konflikter i filmen Tundraens voktere

Oppgave

Forfatter:
Rettighetshaver:
Lisens:

I filmen Tundraens voktere møter vi kunstneren Lena som forelsker seg i reindriftssamen Máhtte. Lena har bodd i Oslo i mange år, men føler likevel tilhørighet til det samiske miljøet hun vokste opp i. Derfor vender hun tilbake til Kautokeino sammen med sønnen sin, etter eget utsagn for å utforske hvordan det er å være kvinne i et reindriftsmiljø.

 1.  Lena
  1. Studer stillbildet ovenfor fra filmen i scenen der Lena viser fram et av kunstverkene sine.  Hva tror du hun forsøker å uttrykke om kvinnerollen i det samiske reindriftsmiljø i dette bildet?
  2. Utover i filmen oppdager vi at Lenas «prosjekt» egentlig tar utgangspunkt i hennes eget liv. Hva har skjedd før hun flyttet til Oslo, og hvorfor dro hun?
  3. Hvilket dilemma oppstår når Lena møter Máhtte?
 2. Máhtte
   
  1. I reindriftsmiljøet er det også tydelige forventninger til unge menn. Hvilke forventninger rettes mot Máhtte, og hvordan takler han disse forventningene?
  2. Studer stillbildet ovenfor av Máhtte midt i reinflokken. Hvilke følelser tror du han har der han står?
 3. De eldre kvinnene
  1. I filmen møter vi to eldre kvinner, Lenas mor og Máhttes mor. De er ikke særlig begeistret for det valget Lena har gjort. Hvilke tradisjonelle verdier er det disse to eldre kvinnene målbærer? Gi konkrete eksempler med utgangspunkt i filmen.
  2. Diskuter med en medelev: Hvorfor tror dere eldre kvinner ofte opptrer som tradisjonsbærere og kulturforkjempere?
  3. Hvem er egentlig tundraens voktere?
Publisert